Home Business Diplomacy

Business Diplomacy

Türkiye ile Avustralya Arasında Doğrudan Ulaşım Sağlanmalı

Business Diplomacy 0
Avustralya hem genç nüfusa sahip dinamik bir ülke hem de ekonomik yönden gelişmiş bir devlet konumunda yer alıyor. Ülkenin mevcut ihracatını ağırlıklı olarak doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri, ithalatını ise imalat ve sanayi ürünleri oluşturuyor. Avustralya’nın söz konusu ticaret kompozisyonu ile Türkiye’nin dış ticaret yapısı karşılaştırıldığında iki ülkenin ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı […]

Türkiye ile Avustralya Arasında Doğrudan Ulaşım Sağlanmalı

Business Diplomacy 0
Avustralya hem genç nüfusa sahip dinamik bir ülke hem de ekonomik yönden gelişmiş bir devlet konumunda yer alıyor. Ülkenin mevcut ihracatını ağırlıklı olarak doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri, ithalatını ise imalat ve sanayi ürünleri oluşturuyor. Avustralya’nın söz konusu ticaret kompozisyonu ile Türkiye’nin dış ticaret yapısı karşılaştırıldığında iki ülkenin ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı […]

Türkiye-Kamerun İş Konseyi, Firmalara Desteğe Hazır

Business Diplomacy 0
Kamerun, bulunduğu kıtada enerji, altyapı ve ticaret faaliyetlerinde yatırım ve iş birliği olanakları sunuyor. Orta batı Afrika’da yer alan Kamerun; kıtada enerji, altyapı ve ticaret faaliyetlerinde yatırım ve iş birliği olanağı sunan başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Yatırım Ajansının yabancı yatırımları teşvik amacıyla sağladığı imkânlar, ülkeyi ticari bakımdan ilgi çekici hâle getiriyor. Kamerun’da Fransızca ve […]

Ofis Yaşamı ve Sağlık

Business Diplomacy 0
Uzun çalışma saatlerini masa başında geçiren ve hareketsiz kalan ofis çalışanları için “Bugün ne yesek?” sorusu çoğu kez pek de masum sonuçlar doğurmaz. Günün büyük bir bölümünü oturarak geçiren çalışanlar için yağlanma ve kilo artışı kaçınılmazdır. Kilo artışı, yalnızca tartıdaki rakamsal değerin artmasıyla sınırlı kalmaz; obezite, insülin direnci, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, kas ve iskelet […]

Pasifik İttifakı ile İş Birliğimizin Derinleşmesini Önemsiyoruz

Business Diplomacy 0
Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikamızın en önemli hedeflerinden birini, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlarda ortak çalışmalarımızın artırılması ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması oluşturmaktadır. Bu hedef temelinde; Amerikan Devletleri Örgütünde 1998, Karayip Devletleri Birliğinde 2000, Pasifik İttifakı’nda 2013 ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’nde 2014 yıllarında gözlemci üyelik statüsünü kazandık ve 2017 yılında Birleşmiş Milletler Latin […]

Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi

Business Diplomacy 0
Türkiye, özellikle son 10 yılda dünyadaki “girişimcilik ekosistemi”nde önemli bir yer edinmeye başladı. Bu durum gerçekleşirken üç ana faktör; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kritik roller üstlendi. Girişimcilik ekosistemindeki gelişmeleri değerlendirirken hem girişimci hem de yatırımcı profilinin özendirilmesi noktasında bu faktörlerin etkileşimli olarak birbirini nasıl desteklediğinden kısaca bahsetmek istiyorum.Türkiye, özellikle son 10 […]

Türkiye’nin İnsani Duruşu, Dünyaya İlham Veriyor

Business Diplomacy 0
Fıkralarıyla güldürürken düşündüren Nasreddin Hoca’ya dünyanın merkezini sormuşlar. Hoca, bu soruya cevaben dünyanın merkezinin sopasının toprağa değdiği yer olduğunu söylemiş ve eklemiş: “İnanmıyorsanız ölçün.” Türkiye’nin insani yardım çabalarında dünyanın merkezi olduğunu söylediğimizde bunu kanıtlamak, Nasreddin Hoca örneğinde olduğu kadar kolay. Kurumların yaptığı küresel araştırmalar bunu net olarak ortaya koyuyor. Öyle ki geçtiğimiz yılların verilerini bir […]

Latin Amerikalı Yönetmenlerden Oscar Ambargosu

Business Diplomacy 0
Bir film öncelikle yönetmenin gözüdür. Filmde izlediğimiz her kare, her diyalog, her sahne yönetmenin kendi iç dünyasında oluşturduğu filme yönelimidir. Yönetmenler doğal olarak yetiştiği çevre, coğrafya ve kültürden etkilenir, etkilenmesi de beklenir. Yönetmenin kameraya hapsettiği ışık veya ses, bizim görmemizi istediği plan; onun oyun bahçesi gibidir. O; kadrajın içini, rengini ve şeklini kendine göre değiştirir. […]

Railport, Dünyanın Lojistik Yollarını Güncelleyecek

Business Diplomacy 0
Arkas Holding olarak hayata geçireceğimiz yeni yatırımımız Railport, bir kara limanı olmasına rağmen en az deniz limanları kadar önemli. Öyle ki bu yatırım; içerisinde hem tren hem de kara nakliyesini bulundurmasıyla intermodal bir liman olma özelliği taşıyor. Railport, deniz limanları ile entegre bir bağ kurarak multimodal taşımacılığın önemli bir parçasını teşkil edecek. Railport’a benzer bir […]

11. Kalkınma Planı ve Uluslararası Ortaklık Kültürüne Yatırım

Business Diplomacy 0
11’inci Kalkınma Planı’nda, uluslararası ortaklıklar açısından ne gibi konular dikkat çekiyor? Önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin ekonomik gelişimine yön verecek olan 11’inci Kalkınma Planı, yakın zamanda meclis gündeminden geçti. Türkiye, ilki 1963-1967 yılları için hazırlanan kalkınma planının ardından beş yıllık periyotlarla yeni kalkınma planları üretmeye devam etti. Ancak 60’lardaki planlamacı yaklaşım, yerini 80’lerde piyasacı yaklaşıma bıraktığından […]