Kapak

Pasifik İttifakı ile İş Birliğimizin Derinleşmesini Önemsiyoruz

Business Diplomacy
0
Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikamızın en önemli hedeflerinden birini, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlarda ortak çalışmalarımızın artırılması ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması oluşturmaktadır. Bu hedef temelinde; Amerikan Devletleri Örgütünde 1998, Karayip Devletleri Birliğinde 2000, Pasifik İttifakı’nda 2013 ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’nde 2014 yıllarında gözlemci üyelik statüsünü kazandık ve 2017 yılında Birleşmiş Milletler Latin […]

Yeni Dünya Düzeninde Güçlenen Latin Amerika

Business Diplomacy
0
Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Bahadır Balkır, Türkiye ile Latin Amerika ilişkileri ve Pasifik İttifakı’na yönelik sorularımızı yanıtladı. DEİK Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Bahadır Balkır ile Latin Amerika’yı ve bölgenin en güçlü çoklu mekanizması olan Pasifik İttifakı’nı konuştuk. Kıtadaki tecrübelerine de değinen Balkır, Latin Amerika’nın Türk iş dünyası için yeni ve heyecan verici olduğu […]

Türkiye, KOBİ’lerini Afrika’ya Teşvik Etmeli

Çiğdem Öz
0
Türkiye; doğru denetim mekanizmalarıyla ve eş güdümlü olarak Türk firmalara ve Afrika’ya ihracat ile yatırım konusunda yol göstermelidir Afrika, insanlık tarihinin bilinen en eski kıtası olmakla birlikte sömürünün ve iç çatışmaların da merkezinde yer almaktadır. Bunun temelini ise ekonomik ve ticari nedenler oluşturmaktadır. Türkiye’nin Afrika kıtası ile ilişkilerinin tarihsel arka planı incelendiğinde köklü bir geçmişe […]

Fas, Türk Yatırımcılarını Bekliyor

Çiğdem Öz
0
Fas’ın ülkemize satabileceği kalemlerde cazip öneriler yaparak “kazan-kazan” ilişkisi geliştirmeliyiz Fas, 120 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasılasıyla Afrika’nın ilk beş ekonomisinden biridir. Türkiye-Fas dış ticaret hacmi Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren istikrarlı biçimde artış kaydetmektedir. Bütçe ve cari açıkları ciddi endişe kaynağı olduğundan, ihracatı artıracak doğrudan yabancı yatırıma büyük önem atfeden […]

Büyüyen Afrika’da Güçlenen Türkiye

Çiğdem Öz
0
DEİK bünyesindeki Afrika iş konseyleri, çeşitli ülkelerle iş forumları düzenleyerek ikili ve çok taraflı iş birliği imkânlarını masaya yatırmıştır Afrika, tarihî ve kültürel yakınlığının yanı sıra ticaret ve yatırım açısından da Türkiye’nin önemli bir ortağıdır. Türkiye, kıta ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2005’i Afrika Yılı ilan etmiş; bununla beraber 2008’in Ocak ayında da Etiyopya’nın başkenti Addis […]

Ruanda’da Önemli İş Fırsatları Bulunuyor

Çiğdem Öz
0
Türk iş adamları Ruanda’da başta inşaat ve enerji olmak üzere eğitim, sanayi ve tarım gibi farklı alanlarda faaliyet göstermektedir Küçük bir kara ülkesi olan Ruanda’nın en önemli kaynakları; sahip olduğu insan gücünün yanı sıra güvenlik ve istikrarı ile sunduğu iyi iş ortamıdır. Ülke, yolsuzluk ve rüşvete sıfır tolerans politikası ile hareket etmektedir. Kigali Büyükelçiliğimizin açıldığı […]

Afrika Kıtası Dünyanın İlgi Odağı Konumunda

Çiğdem Öz
0
Afrika kıtası; dünyanın yeni, dinamik ve hızlı büyüyen bir pazarı hâline gelmiştir Afrika kıtası; son yıllarda ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ABD’nin, AB’nin, Çin’in ve Arap Yarımadası’nın ilgi odağı olmuştur. Türkiye de 1998 yılında Afrika’ya açılım politikasını başlatmış, ardından 2013 yılında Afrika ortaklık politikasına geçerek kıtada daha aktif rol almaya önem vermiştir. Böylelikle Türkiye’nin […]

Afrika Yatırımlarında Herkes Kazanacak

Çiğdem Öz
0
Afrika pazarı, Türkiye için yeni bir açılım ve imkânlar bölgesi olarak kabul edilmelidir Büyük küçük tüm devletler, Afrika’da gelecekte var olacağı düşünülen zenginlikten pay almaya çalışıyor. Ancak kıtanın Batılı ülkelere yaklaşımı biraz daha mesafeli. Çünkü sömürge geçmişleri, Afrika ülkelerinin toplumsal bilinçaltında hâlâ canlı. Öte yandan Afrika’ya son yıllarda Çin de büyük yatırımlar yapıyor; fakat yaklaşımının […]

Yükselen Güç Afrika

Çiğdem Öz
0
Afrika’nın çeşitli alanlarda duyduğu makro ihtiyaçlar ve kıta üzerinde artan rekabet, burada faaliyet gösteren aktörlerin üçüncü ülkelerle iş birliği yapma arayışlarını gündeme getiriyor Günümüzde Afrika kıtası üzerinde kızışan rekabet çeşitli vesilelerle kendini göstermektedir. Kıtanın sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarının küresel aktörlerin enerji ve üretim ihtiyaçları için taşıdığı stratejik değer giderek artarken kıtanın […]

İkinci Kuşak ve Yol Forumu’nda KYİ’ye İnce Ayar Verme Arayışı

Business Diplomacy
0
Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya ekonomisine ve siyasetine etkisi, Türkiye’de ve uluslararası arenada son zamanların en tartışılan konularının başında gelmektedir. Nitekim yıllık ortalama yüzde 6 civarında büyüyen Çin, 13 trilyon dolarlık gayri safi millî hasılası (GSMH) ile bu alanda birinci sırada yer alan ABD’den hemen sonra gelirken satın alma gücü açısından ise ABD’yi geçerek dünyanın zirvesine […]