Köşe Yazıları

Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi

Business Diplomacy
0
Türkiye, özellikle son 10 yılda dünyadaki “girişimcilik ekosistemi”nde önemli bir yer edinmeye başladı. Bu durum gerçekleşirken üç ana faktör; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kritik roller üstlendi. Girişimcilik ekosistemindeki gelişmeleri değerlendirirken hem girişimci hem de yatırımcı profilinin özendirilmesi noktasında bu faktörlerin etkileşimli olarak birbirini nasıl desteklediğinden kısaca bahsetmek istiyorum.Türkiye, özellikle son 10 […]

11. Kalkınma Planı ve Uluslararası Ortaklık Kültürüne Yatırım

Business Diplomacy
0
11’inci Kalkınma Planı’nda, uluslararası ortaklıklar açısından ne gibi konular dikkat çekiyor? Önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin ekonomik gelişimine yön verecek olan 11’inci Kalkınma Planı, yakın zamanda meclis gündeminden geçti. Türkiye, ilki 1963-1967 yılları için hazırlanan kalkınma planının ardından beş yıllık periyotlarla yeni kalkınma planları üretmeye devam etti. Ancak 60’lardaki planlamacı yaklaşım, yerini 80’lerde piyasacı yaklaşıma bıraktığından […]

Türk Şirketlerinin Uluslararasılaştırma Stratejileri

Çiğdem Öz
0
Gelişmekte olan ülkeler, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya pazarlarının rekabet doğasını değiştirmeye başladı Küresel iş dünyası, uzun zamandır radikal bir değişime şahit oluyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında ABD’nin, Batı Avrupa’nın ve sonrasında Japonya’nın köklü şirketleri; on yıllarca dünya pazarını domine ettiler. Bu şirketler, ürünlerinin ihraçlarını dünya pazarlarına güçlü dağıtım kanalları yoluyla gerçekleştirdiler. Ölçek ekonomilerin­den […]

Toplumsal Refah ve İş Dünyası

Çiğdem Öz
0
Son 50 yıldaki hızlı ekonomik ve sosyal dönüşümler, iş insanları ve toplum arasındaki ilişkilerin form değiştirmesine neden oldu 19. yüzyılın ikinci yarısında kapitalizm ve doğal olarak burjuva sınıfı, birçokları için sömürünün ve eşitsizlikle­rin sebebi olarak görülüyordu. Hatta Marks ve Engels, Komünist Manifesto’da bütün ülkelerin işçi sınıflarının birleşerek zincirlerini kırmalarını dahi öğütlüyordu. Onlara göre iktisadi sorunlar, […]

Ticaret Savaşları mı Galip Gelecek, Çin mi?

Business Diplomacy
0
Doların değer kazanması ve Çin yuan’ının değer kaybetmesi, Çin’in ihracatını olumlu etkilemesi beklenen bir durumdur. Fakat son zamanlardaki ticaret savaşları ve devam edegelen anlaşma çabaları, Çin’in ticaretini ister istemez etkilemektedir. Bu nedenle Çin ticareti için artık fiyattan çok Çin’in “güvenilir küresel arz edici” rolünün daha önemli olduğu kanaatindeyim. 80’li yıllarda ilk serbest ticaret bölgelerinin oluşumuyla […]

Türkiye – Çin Ticari İlişkilerinde Yeni Dönem

Business Diplomacy
0
G-20 üyesi Türkiye ve Çin’in kendi aralarında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleri, bu ülkelerin bölgesel ve küresel ekonomik kapasite ve performanslarının artışında oldukça önemli bir role sahiptir. Türkiye ve Çin’in söz konusu kapasite ve performans artışını, her iki ülkenin 2015 ve 2016 yılı G-20 dönem başkanlığı uygulamalarında görebilmek mümkündür. 2015 yılı G-20 dönem başkanı Türkiye tarafından […]

Tüm Dünyanın Gözü Çin’de

Business Diplomacy
0
Çin; son yıllarda tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu ve durmaksızın gelişimini sürdüren bir pazar. Ülkemizde de bu coğrafyaya yönelik ilginin her geçen gün daha fazla arttığını gözlemliyoruz. Ata Grubu olarak bizim Çin’deki varlığımız, 2012 yılında Burger King’in bu coğrafyadaki operasyonlarını üstlenmemizle başladı. Grup şirketlerimizden TAB Gıda Yatırımları (TFI) üzerinden 100 milyon dolarla başladığımız yatırımlarımız, 2018 […]

Ticaret Savaşlarının Kazananı Olur Mu?

Business Diplomacy
0
Yaygın tanıma göre ticaret savaşı; aşırı korumacılık neticesinde devletlerin tarifeleri ve tarife dışı engelleri kullanarak birbirlerine karşı misillemede bulunduğu, ekonomik anlamda karşı tarafı zayıflatmayı öngören ticari temelli bir çatışmadır. ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018’de yayımlamış olduğu bir sosyal medya mesajı ile kendi ticaret savaşı tanımını deklare etmiştir: “Bir ülke ticaret yaptığı hemen her ülkeye […]

‘Türkiye Yatırımcılar İçin Güvenli Liman Olmayı Sürdürüyor’

Risk Dengesi Doğru Kurulmalı

Business Diplomacy
0
Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerinde; projenin tüm taraflar için değer kazanmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak adına titiz bir hazırlık ve planlama yapılması gerekmektedir. Bunun için ise başta, KÖİ ile ilgili stratejik kararlara yönelik yasal düzenlemelerin ve finansal çerçevenin, bu çalışmaların politika yapıcılar ve kamu sektörü tarafından uygulanmasını ve gelişimini destekleyecek şekilde oluşturulması önem arz […]

Makroekonomik Perspektifte Turizm Sektörü

Türk İş Dünyasınının Küresel Gücü Ticari Diplomasi

Business Diplomacy
0
“DEİK olarak Türk özel sektörünün uluslararası camiada başarı çıtasının daha da yükseltilmesi amacı doğrultusunda çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.”   19. yüzyılda yaşamış olan Broglie Dükü Albert, diplomasiyi; “Devletlerarası ilişkilerde sadece gücün hâkim olmasını önlemek için medeniyetin yarattığı en iyi şeydir.” diye tanımlarken ünlü siyaset bilimci Henry A. Kissinger ise özetle “yeni dünya düzeni” olarak […]

Güney Koreli Şirketten 1 Milyar Dolarlık Türkiye Yatırımı