Slider

Türkiye ile Avustralya Arasında Doğrudan Ulaşım Sağlanmalı

Business Diplomacy
0
Avustralya hem genç nüfusa sahip dinamik bir ülke hem de ekonomik yönden gelişmiş bir devlet konumunda yer alıyor. Ülkenin mevcut ihracatını ağırlıklı olarak doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri, ithalatını ise imalat ve sanayi ürünleri oluşturuyor. Avustralya’nın söz konusu ticaret kompozisyonu ile Türkiye’nin dış ticaret yapısı karşılaştırıldığında iki ülkenin ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı […]

Türkiye ile Avustralya Arasında Doğrudan Ulaşım Sağlanmalı

Business Diplomacy
0
Avustralya hem genç nüfusa sahip dinamik bir ülke hem de ekonomik yönden gelişmiş bir devlet konumunda yer alıyor. Ülkenin mevcut ihracatını ağırlıklı olarak doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri, ithalatını ise imalat ve sanayi ürünleri oluşturuyor. Avustralya’nın söz konusu ticaret kompozisyonu ile Türkiye’nin dış ticaret yapısı karşılaştırıldığında iki ülkenin ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı […]

Türkiye-Kamerun İş Konseyi, Firmalara Desteğe Hazır

Business Diplomacy
0
Kamerun, bulunduğu kıtada enerji, altyapı ve ticaret faaliyetlerinde yatırım ve iş birliği olanakları sunuyor. Orta batı Afrika’da yer alan Kamerun; kıtada enerji, altyapı ve ticaret faaliyetlerinde yatırım ve iş birliği olanağı sunan başlıca ülkeler arasında yer alıyor. Yatırım Ajansının yabancı yatırımları teşvik amacıyla sağladığı imkânlar, ülkeyi ticari bakımdan ilgi çekici hâle getiriyor. Kamerun’da Fransızca ve […]

Pasifik İttifakı ile İş Birliğimizin Derinleşmesini Önemsiyoruz

Business Diplomacy
0
Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikamızın en önemli hedeflerinden birini, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlarda ortak çalışmalarımızın artırılması ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması oluşturmaktadır. Bu hedef temelinde; Amerikan Devletleri Örgütünde 1998, Karayip Devletleri Birliğinde 2000, Pasifik İttifakı’nda 2013 ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’nde 2014 yıllarında gözlemci üyelik statüsünü kazandık ve 2017 yılında Birleşmiş Milletler Latin […]

Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi

Business Diplomacy
0
Türkiye, özellikle son 10 yılda dünyadaki “girişimcilik ekosistemi”nde önemli bir yer edinmeye başladı. Bu durum gerçekleşirken üç ana faktör; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kritik roller üstlendi. Girişimcilik ekosistemindeki gelişmeleri değerlendirirken hem girişimci hem de yatırımcı profilinin özendirilmesi noktasında bu faktörlerin etkileşimli olarak birbirini nasıl desteklediğinden kısaca bahsetmek istiyorum.Türkiye, özellikle son 10 […]

Railport, Dünyanın Lojistik Yollarını Güncelleyecek

Business Diplomacy
0
Arkas Holding olarak hayata geçireceğimiz yeni yatırımımız Railport, bir kara limanı olmasına rağmen en az deniz limanları kadar önemli. Öyle ki bu yatırım; içerisinde hem tren hem de kara nakliyesini bulundurmasıyla intermodal bir liman olma özelliği taşıyor. Railport, deniz limanları ile entegre bir bağ kurarak multimodal taşımacılığın önemli bir parçasını teşkil edecek. Railport’a benzer bir […]

11. Kalkınma Planı ve Uluslararası Ortaklık Kültürüne Yatırım

Business Diplomacy
0
11’inci Kalkınma Planı’nda, uluslararası ortaklıklar açısından ne gibi konular dikkat çekiyor? Önümüzdeki beş yılda Türkiye’nin ekonomik gelişimine yön verecek olan 11’inci Kalkınma Planı, yakın zamanda meclis gündeminden geçti. Türkiye, ilki 1963-1967 yılları için hazırlanan kalkınma planının ardından beş yıllık periyotlarla yeni kalkınma planları üretmeye devam etti. Ancak 60’lardaki planlamacı yaklaşım, yerini 80’lerde piyasacı yaklaşıma bıraktığından […]

Türk İş Dünyası, Brexit Konusunda Bilgilendirilmeli

Business Diplomacy
0
Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, Brexit senaryoları ve Türkiye-İngiltere ilişkilerini değerlendirdi. Dünya ticaret ekosisteminde ciddi bir yere sahip olan İngiltere, son dönemde muhtemel Brexit senaryolarıyla konuşuluyor. Bu senaryolar, şüphesiz İngiltere’yi olduğu kadar bu ülke ile ticari ilişkileri bulunan devletleri de etkiliyor. Konuyu Türkiye bağlamında ele alacak olursak İngiltere, ticari ilişkiler sebebiyle Türkiye ekonomisi için […]

Hedef, ABD ile 100 Milyar Dolarlık Ticaret

Business Diplomacy
0
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un altı günlük Türkiye ziyaretinde ana gündem, ABD-Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi oldu. Çin, yükseltilen gümrük vergileri nedeniyle ABD ile olan ticaretinde zorlu bir dönemden geçiyor. Birçok ülke, bu durumun meydana getireceği ticari boşlukta avantajlı bir konum elde etmek adına kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Konuya Türkiye-ABD ilişkileri özelinde yaklaşıldığında, […]

Yeni Dünya Düzeninde Güçlenen Latin Amerika

Business Diplomacy
0
Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Bahadır Balkır, Türkiye ile Latin Amerika ilişkileri ve Pasifik İttifakı’na yönelik sorularımızı yanıtladı. DEİK Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Bahadır Balkır ile Latin Amerika’yı ve bölgenin en güçlü çoklu mekanizması olan Pasifik İttifakı’nı konuştuk. Kıtadaki tecrübelerine de değinen Balkır, Latin Amerika’nın Türk iş dünyası için yeni ve heyecan verici olduğu […]