BUSINESS DIPLOMACY / 11

56 OPINION PIECE | KÖŞE YAZISI Director at Turkey-Americas Business Councils Ecem Mirzaloğlu Türkiye-Amerika İş Konseyleri Direktörü WE SHALLNOTMISS THE DIGITALTRANSFORMATION Dijital Dönüşümü Kaçırmamalıyız We see that Turkey has enough potential to compete in different models of software services Türkiye’nin farklı modellerdeki yazılım hizmetlerinde yeterli rekabet gücü potansiyelinin olduğunu görüyoruz @MirzalogluEcem E specially with the digital transformation that has been experienced in the last 10 years, we see that 30 per cent of the fastest-growing businesses are technology companies. While the global value of unicorn companies has exceeded $1.5 trillion, the software export market stands out as it’s increased more than 10 per cent annually over the last decade. With the novel coronavirus (COVID-19), we have understood the importance of digitalization much better than ever. During this period that has affected our lives in many aspects, especially in supply chains, we see the strategic importance and the great momentum that digitalization has gained. The transition to the digital business model is now on the agenda of companies at almost every scale.. As Turkey-US Business Council (TAİK), we continue our work in this area as well. In a report that we prepared in cooperation with Boston Consulting Group, named “Post Covid-19 Turkey-US Economic Relations”, one of three areas that offer an opportunity in the new post-pan- demicera for Turkey is the digital economy. In this regard, our digital working committee at TAİK continues to work intensively with the support of the sector, under the leadership of Derya Matraş, Chairperson of TAİK Cali- fornia State Committee and Regional Vice Chairperson of Facebook Middle East, Africa, and Turkey. We talked to many institutions and companies in the industry while we were preparing our report and saw that we had a very strong human resource in this field and we could Özellikle son 10 yıldır ciddi bir dijital dönüşümün ya- şandığı dünyada, en hızlı büyüyen işletmelerin yüzde 30’unun teknoloji şirketleri olduğunu görüyoruz. Yazılım ihracatının son 10 yılda her sene yüzde 10’dan fazla arttığı göze çarpıyor, unicorn şirketlerin global değeri ise 1,5 trilyon doları geçmiş durumda. İçerisinde bulundu- ğumuz yeni tip koronavirüs (COVID-19) süreci ile birlikte de dijitalleşmenin önemini çok daha iyi kavradık. Başta tedarik zincirleri olmak üzere pek çok alanda hayatımızı etkileyen bu süre zarfında, dijitalleşmenin stratejik bir önem ve büyük bir ivme kazandığını görüyoruz. Dijital iş modeline geçiş, artık neredeyse her ölçekte firmanın gündeminde yer alıyor. Türkiye-Amerika İş Konseyleri (TAİK) olarak biz de bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Boston Consul- ting Group ile iş birliği içerisinde hazırlamış olduğumuz COVID-19 Sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri adlı raporda, Türkiye için pandemi sonrası yeni dönemde büyük fırsatlar barındıran üç alandan biri dijital ekonomi oldu. Bu kapsamda TAİK çatısı altında kurmuş olduğu- muz dijital çalışma komitemiz; TAİK Kaliforniya Eyalet Komitesi Başkanı ve Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş’ın baş- kanlığında sektörden ilgili kişilerin de destekleriyle yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Raporumuzun ha- zırlık sürecinde bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda; bu alanda oldukça güçlü bir insan kaynağına sahip oldu- ğumuzu ve atacağımız doğru adımlarla Amerika Birleşik IN TURKEY; Over 550 start-ups are established every year There are more than 7,500 start-ups in total TÜRKIYE’DE Her yıl 550’nin üzerinde startup kuruluyor Toplam 7.500’den fazla startup var

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=