BUSINESS DIPLOMACY / 11

JANUARY-FEBRUARY / OCAK-ŞUBAT 2021 57 KÖŞE YAZISI | OPINION PIECE The strategy of becoming a service provider for the US market and standing out in niche areas offer us important opportunities ABD pazarı için hizmet sağlayıcı olma ve niş alanlarda ön plana çıkma stratejisi, bizlere önemli fırsatlar sunuyor increase our service exports by attracting the American investments to our country by taking the right steps. In the study, where we examine the investments made in geographies close to us such as Poland, Romania, and Bulgaria, we have determined that we can attract a total of $15 billion data centre investment to our country by 2030 if we use our geographically advantageous position. Turkey has achieved significant success in start-ups especially in the recent period. We have more than 7,500 start-ups and more than 550 new start-ups are established every year. As TAİK, we suggest that they should be supported, by establishing a mentoring system that covers Turkey and the global network. In our study, we concluded that we could attract $6.5 billion of venture capital to technol- ogy start-ups in 2030. We could also bring a cumulative investment of $30 billion to the country until that period. We aim to inform our companies in the field of software about exporting to the US and to support them in meeting potential buyers. When we examine the examples of other countries, we see that Turkey has the potential to compete in different models of software services. The strategy of becoming a service provider for the US market and standing out in niche areas offer us important opportuni- ties. Preparing a report that will provide constructive and strategic solutions through a detailed investigation of the software and start-up fields is among the primary goals of our committee for the upcoming term. As a result of our study, we want to give strategic-solid outputs to the public and private sector in line with the recommendations of the Turkey-US Digital Corridor. Devletleri (ABD) kökenli yatırımları ülkemize çekerek hizmet ihracatımızı arttırabileceğimizi gördük. Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi yakın coğrafyalarımıza yapılan yatırımları da incelediğimiz çalışmamızda; coğrafi açıdan avantajlı konumumuzu da kullanarak 2030’a kadar toplam 15 milyar dolar düzeyinde bir veri merkezi yatırımını ülkemize çekebileceğimizi tespit ettik. Özellikle son dönemde Türkiye, startup’lar konusunda önemli başarılar elde etti. 7 bin 500’den fazla startup’ımız var ve her sene 550’den fazla yeni startup kuruluyor. TAİK olarak bunların desteklenerek Türkiye ve küresel ağı da kapsayan bir mentorluk sisteminin kurulması noktasında önerimiz oldu. Yaptığımız çalışmada 2030 yılında 6,5 milyar dolar seviyesinde bir risk sermayesini teknoloji startup’larına çekebileceğimiz, yine bahsi geçen döne- me kadar kümülatif olarak 30 milyar dolarlık bir yatırımı da ülkeye kazandırabileceğimiz sonucu çıktı. Yazılım alanında faaliyet gösteren firmalarımızı ise ABD’ye ih- racat konusunda bilgilendirmeyi, potansiyel alıcılarla bir araya gelmeleri noktasında da onlara destek olmayı hedefliyoruz. Burada diğer ülke örneklerini incelediğimiz- de, Türkiye’nin farklı modellerdeki yazılım hizmetlerinde yeterli rekabet gücü potansiyelinin olduğunu görüyoruz. ABD pazarı için hizmet sağlayıcı olma ve niş alanlarda ön plana çıkma stratejisi, bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Yazılım ve startup alanlarını derinlemesine araştırarak yapıcı ve stratejik çözümler sunacak bir rapor hazır- lamak, komitemizin yakın dönem için öncelikli hedefi arasında. Bu çalışmamız neticesinde Türkiye-ABD Dijital Koridoru önerisi doğrultusunda, kamuya ve özel sektöre stratejik-somut çıktılar vermek istiyoruz. Unicorn şirketlerin global değeri, 1,5 trilyon $ seviyesini aşmış durumda The global value of unicorn companies has exceeded $1.5 trillion

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=