DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Munis Özer ile konseyin faaliyetlerini, iş fırsatlarını ve gelecek planlarını konuştuk

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi’nin amacını “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın da desteğiyle belirlenen hedef ülkelerde müşavir mühendislik hizmetleri üreten firmalarımızın kurumsal kapasiteleri geliştirmek” olarak belirten DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Munis Özer, bu amaçla Konsey’in sektörün ihtiyaçlarını tespit ettiğini ve yerli ve yabancı paydaşlarını bilgilendirmek için konferanslar düzenlediğini aktarıyor. Normalleşme sürecinin ardından ilk olarak, ertelenen Azerbaycan, Ukrayna ve Balkan Teknik Müşavirlik Heyeti ziyaretlerini gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini veren Munis Özer; ayrıca, Libya ile yakın zamanda kurulan olumlu ilişkiler çerçevesinde, yeniden yapılanma sürecini de yakından takip ettiklerini söylüyor. Ayrıca, Avrasya ve Ortadoğu gibi geleneksel pazarlarımızın dışında, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstermeyi planladıklarını ifade ediyor.

Özer, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi’nin faaliyetlerini, uluslararası teknik müşavirlik sektöründeki fırsatları ve hedef pazarları değerlendirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Uluslararası Teknik Müşavirlik (UTM) İş Konseyi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Türk özel sektörünün dış ülkelere açılan kapısı DEİK, Türk özel sektörünün yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla olan ekonomik, ticari, endüstriyel ve mali ilişkilerini takip etmek ve bu ilişkilerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.

DEİK, ikili iş konseyleri aracılığıyla faaliyet göstermekte olup, 2021 yılı itibarıyla 5’i sektörel iş konseyi olmak üzere 146 iş konseyi ve 97 kurucu kuruluştan oluşuyor. Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, beş sektörel iş konseyinden biridir. İnşaat sektöründe teknik müşavirliğin öncü rolünün ve Türkiye’nin kalkınmasındaki öneminin bilincinde olarak, yurt dışında yüksek kalitede teknik müşavirlik hizmetleri sunmak için; 2013 yılında DEİK çatısı altında Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi kuruldu. İş Konseyimizin üyeleri, yurt dışı projelerde aktif olarak yer alan prestijli Türk müşavirlik, mühendislik ve mimarlık şirketlerinden oluşuyor. Şu anda Konsey’de 30 üye müşavirlik, mühendislik ve mimarlık şirketi bulunuyor. Bu firmalardan bazıları aynı zamanda Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) üyesidir.

Konseyin amaç ve hedefleri nelerdir?

DEİK’in ikili iş konseyleri ile iş birliği yapan ve DEİK’in bilgi ağından yararlanan Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi, Türk teknik müşavirlik firmaları için belirlenen hedef ülkelerde yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlıyor. Bu anlamda ana hedeflerimiz şunlardır;

• Türk teknik müşavirlik sektörünü yurt dışında temsil etmek ve üyelerini uluslararası arenada ve hedef ülkelerde tanıtmak.

• Türk teknik müşavirlik şirketlerinin kabiliyetleri ve tecrübeleri hakkında yerli ve yabancı, özel ve kamu karar vericilerini ve müşterileri bilgilendirmek ve yurt dışında iş yapma konusunda yetkin oldukları mesajını taşımak.

• Teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin kurumsal ve yasal düzenleyici ilkelerin belirlenmesinde ve iyileştirilmesinde kamu otoritelerine rehberlik ve geri bildirim sağlayarak, Türk teknik müşavirlerinin yurt dışındaki faaliyetlerini teşvik etmek.

• DEİK’in bilgi ağından faydalanarak, iş olanaklarının ve temasların artırılabileceği, üyelerinin hedef ülkelerdeki iş fırsatlarından faydalanabilecek şekilde proaktif davranabileceği mükemmel bir .alışma ortamı yaratmak için DEİK’in ikili İş Konseyleri ile iş birliği yapmak.

• Uluslararası toplantılara katılmak ve Türkiye adına lobi ve pazarlama faaliyetleri yürütmek.

• Teknik müşavirlik sekt.ründe konferans ve seminerler düzenlemek, ilgili yabancı kurum ve şirketlerle iletişim ağı oluşturmak, yabancı heyetlerle ikili iş geliştirme toplantıları düzenlemek.

YÜKSEK KALİTEDE TEKNİK HİZMET

Neden Türk Teknik Müşavirler?

Üç kıtanın; Avrupa, Asya ve Afrika’nın kavşağında yer alan Türkiye’nin, bölgede tarihi ilişkilerinin yanı sıra güçlü siyasi ve ekonomik bağlantıları var. Bölgedeki komşu ülkelerle kültürel yakınlık, Türk teknik danışmanlara büyük avantaj sağlıyor. Türk teknik müşavirleri, Türkiye’de ve yurt dışında birçok zorlu projeden kazanılan farklı deneyimlere, bölgede iyi yerel deneyime ve bilgi birikimine sahiptirler. Türk teknik müşavirlik firmaları; rekabetçi fiyatlar, nitelikli ve yetkin teknik personel kaynakları, güçlü teknik ve teknolojik altyapı ve becerikli yönetimleri ile yüksek kalitede teknik hizmetler sunabiliyor.

Konseyin faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Mevcut ekonomik koşullar, müşavir mühendislik şirketleri arasında rekabet gü.lerini ve ihale kazanma şanslarını artırmak i.in karşılıklı güven ve dostluğa dayalı uluslararası ve bölgesel stratejik ortaklıkların kurulmasını güçlü bir şekilde gerektiriyor. Bu gerçeğe dayanarak, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ile İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) arasında, üyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve FCIC ve DEİK’in imkanlarından yararlanmak amacıyla 2014 yılında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde,

FCIC tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Mühendislik Forumları, 2014 yılından bu yana FCIC ve DEİK tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Ticaret Bakanlığı, İş Konseyi’nin danışman üyesidir. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), DEİK’in kurucu kuruluşlarından biridir ve İş Konseyimizin ortak üyesidir.

Uluslararası Teknik Danışmanlık İş Konseyi, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle belirlenen hedef ülkelerde kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla Konsey, sektörün ihtiyaçlarını tespit ediyor, yerli ve yabancı paydaşlarını bilgilendirmek için konferanslar düzenliyor. Diğer faaliyetleri arasında:“Türkiye”yi temsilen bu alandaki uluslararası tanıtım. etkinliklerine katılım; yabancı delegasyonlarla hedefe yönelik görüşmeler yapmak üzere belirlenen ülke ve kurumlara teknik müşavirlik heyeti ziyaretlerinin düzenlenmesi ve yapısal yenilikler ve hizmet önerileri için arabulucu olarak, deneyimlerini kamu yetkili kurumlarıyla paylaşmak bulunuyor.

Bu kapsamda konseyimiz bugüne kadar Kazakistan, Fas, Katar, Afrika Kalkınma Bankası, Fildişi Sahili, Gürcistan ve Kırgızistan’a teknik müşavir heyet ziyaretleri gerçekleştirdi. UTM, Türkiye’de düzenlenen uluslararası konferans ve forumların yanı sıra, Dubai, Fas ve Endonezya’da düzenlenen yıllık FIDIC Uluslararası Altyapı Konferanslarına katılarak bu organizasyonlar çerçevesinde çeşitli seminer ve etkinlikler düzenlemiştir.

Gelecekle ilgili planlarınız neler?

Ne yazık ki COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılı için planladığımız faaliyetleri ger.ekleştiremedik. Sadece pandemi koşullarında bazı online aktiviteler ve webinarlar yapabildik. Normalleşme sürecinin ardından ilk olarak, ertelenen Azerbaycan, Ukrayna ve Balkan Teknik Müşavirlik Heyeti ziyaretlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Libya ile yakın zamanda kurulan olumlu ilişkiler çerçevesinde, yeniden yapılanma sürecini de yakından takip ediyoruz. Avrasya ve Ortadoğu gibi geleneksel pazarlarımızın dışında, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Normalleşme sürecinin ardından ilk olarak, ertelenen Azerbaycan, Ukrayna ve Balkan Teknik Müşavirlik Heyeti ziyaretlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.