Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Unsuru: Teknik Müşavirlik Hizmetleri

FCIC, 1986 yılında İslam Kalkınma Bankası’nın (IsDB) himayesinde İstanbul’da kurulmuş ve İslam Konferansı Örgütü (OIC) üyelerinden yaklaşık 20 ülkenin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde kurulmuştur. Teknik müşavirlik faaliyeti, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, bu ulusların doğal kaynaklarına, ulusal değerlerine ve kültürel mirasına dayanan sağlıklı ve sürdürülebilir altyapının ve kalkınmanın temel bir unsurunu temsil eder.

Teknik danışmanlık faaliyeti ile ilgili olan FCIC’ninfaaliyetleri ve hedefleri, ekonomik, sosyal,kültürel, sağlık, kentsel ve .evresel alanlarda doğrudan etkiye sahiptir. FCIC, kuruluşundan bu yana, İslam ülkelerinde teknik danışmanlık mesleğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır.

FCIC 26 ülkeden kendi ülkelerinde önde gelen yaklaşık 100 teknik müşavirlik firmasını temsil eden bir kuruluştur. Üye firmalar, farklı projeler için gerekli tüm teknik danışmanlık hizmetlerini sunma konusunda deneyim ve yeteneklere sahiptir. FCIC üyeleri OIC üye ülkelerinin dil ve coğrafi bağlantılarını mümkün olduğunca temsil eden 10 bölge bazında ayrılmış olup, Yürütme Komitesi’nde her bölgeyi bir üye temsil eder.

FCIC’nin odaklandığı ana hedefler şu şekilde özetlenebilir;

-İslam ülkelerinde teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve meslekteki

çeşitli disiplinleri yüksek derecede yeterlilik ve yetkinlik kazanmaya teşvik etmek ve firmaları

arasındaki iş birliğini güçlendirmek,

-Uluslararası kalkınma kuruluşları ve özellikle IsDB tarafından finanse edilen çeşitli proje ve

programlara teknik danışmanlık görevleri veya katılım olanakları hakkında üyelerini bilgilendirmek,

-İslam Dünyası’nın mevcut teknik danışmanları ve kalkınma projeleri ve finansman kaynakları hakkında bilgi ve gerekli verileri sağlamak,

-Mesleki etik kuralların ve standartların geliştirilmesi ve korunması,

-Ortak mesleki sorunlara ilişkin .alışmaların yürütülmesini organize etmek, teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır.

FCIC ve DEİK-UTM arasında imzalanan protokol kapsamında, teknik müşavirlik konusunda uluslararası kapasite geliştirme programları, Çalıştay ve iş birliği organizasyonları düzenlenmektedir.

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search