Görüş

Teknik Müşavirlik Firmalarımızın Yurt Dışında Üstlendiği Proje Sayısı Arttı

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği(TürkMMMB) olarak hem DEİK’in hem de DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi’nin kurucu üyesi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. DEİK yöneticilerinin ülkemizdeki çeşitli sektörlerdeki firmaların yurt dışına açılması için yıllardır süregelen faaliyetleri ve desteklerini yakinen takip etmekte ve de biz de TürkMMMB olarak üye firmalarımız ile bize düşen görevleri yerine getirmek için azami gayret göstermekteyiz.

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği 1980 yılında kurulmuş olup geçtiğimiz yıl 40. yılını doldurmuştur. Ülkemizdeki müşavirlik, mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yerine getiren üye firmalarımız, sektörün farklı alanlarında deneyime sahiptir.

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 1987 yılında Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu’na (FIDIC), 2001 yılında ise Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu’na (EFCA) üye olmuştur.

Türkiye’de yapılan mühendislik, müşavirlik ve mimarlık hizmetlerinin takriben yüzde 65’i, yurtdışındaki hizmetlerin ise takriben yüzde 95’i birliğimiz üyesi olan firmalar tarafından ger.ekleştirilmektedir. Teknik müşavirlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla proje üstlendiğini, üstlenilen projelerin hacminin büyüdüğünü ve firmalarımızın yurt dışına açılma bilin.lerinin daha fazla arttığını memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Günümüz itibari ile birlik üye firmalarımız yurt dışında teknik müşavirlik sektörünün bir.ok dalında ve projelerin her aşamasında hizmet sunabilmek için yeterlilik ve iş alabilecek bir seviyededir.

Türk mühendislik, müşavirlik ve mimarlık firmaları olarak 2020 yılı sonu itibari ile kümülatif olarak 124ülkede, 2197 projenin planlamadan inşaat kontrolü ve işletmeye alma gibi .eşitli aşamalarında toplam 2,6 milyar dolar tutarında hizmet sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca son yıllarda firmalarımız yurt dışında sözleşme bedeli 100-150 milyon dolar mertebesinde mühendislik ve müşavirlik işlerinde de yer alma başarısını göstermişlerdir. Ülkemizdeki enerji, ulaştırma, su, .evre, bina gibi birçok alandaki proje çeşitliliği ve imkanları sayesinde, firmalarımızın master plan, fizibilite, tasarım, ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale süreci, inşaat kontrolü ve işletmeye alma hizmetlerinde engin tecrübe ve bilgi sahibi olmuş, ayrıca Yap-İşlet-Devret ve Kamu Özel İş birliği modelinde de firmalarımızda küçümsenmeyecek bir bilgi birikimi oluşmasına neden olmuştur. Ülkemizdeki büyük ölçekli projelerden sağladığımız tecrübeler, iş bitirmeler ve referanslar, yurt dışındaki ihalelerde teknik yeterlilik yönünden oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin sona ermesinin Türk mühendislik müşavirlik ve mimarlık firmalarımızın dünya piyasasındaki pazar payının artmasına olumlu bir katkı vereceğini düşünmekteyiz.

 

 

H. İrfan Aker  / Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği. (TürkMMB) Yönetim Kurulu Başkanı

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like