Teknik Müşavirlik Vites Büyütecek

Ticaret Bakanlığı olarak yurt dışı inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinden sorumluyuz. Bu bağlamda Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Dairesi, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. Başlıca sorumluluk alanlarımız, Türk şirketler tarafından üstlenilen yurt dışındaki projelerin takibi ile sektörün holding ve kuruluşlara eş başkanlık yoluyla farklı bölgelerin pazarlarına giriş çabalarını güçlendirmeye yönelik politikalar oluşturmak ve uygulamaktır.

İnşaat sektörü Türk ekonomisinde kritik bir rol oynamaktadır ve Türkiye’nin ekonomik açıdan kalkınmasındaki ana itici günlerden birisidir. 2019 yılı resmi istatistiklerine göre, bu sektörün Türkiye GSYİH’sindeki payı (emlak sektörünün payı ile birlikte) yaklaşık yüzde 14’e tekabül etmektedir.

Bunun yanı sıra, sektörün ülkedeki istihdam rakamları üzerinde büyük ölçüde katkısı mevcuttur.Bu sektörün Türkiye’de ilgili diğer alanlar ile birlikte iki milyona yakın miktarda istihdam sağladığı öngörülmektedir. Türkiye inşaat sektörü yalnızca iç pazarda değil, ayrıca uluslararası pazarda da önemli bir aktar konumundadır. Uluslararası deneyimleri sayesinde Türk müteahhitlik firmaları, küresel inşaat sektörünün güçlü aktörleri arasındadır. Engineering News Record (ENR) istatistiklerine bakıldığında; Türkiye, 44 şirket ile dünyadaki en büyük uluslararası müteahhit şirketleri “ENR 2020” listesinde Çin’in ardından 2’nci sırada yer almaktadır. 2020 sonu itibarıyla, Türkiye müteahhitlik şirketleri, 5 kıta dahilinde 129 farklı ülkede 430 milyar dolar değerinde yaklaşık 11 bin proje üstlenmiştir. Öte yandan, inşaat işlerinin ana unsurlarından birisi niteliğindeki mühendislik sektörü, henüz olgunluğa erişmemiş olmasına karşın ilerleme sağlama konusunda öncülük yapma kapasitesine sahiptir. Ancak ne yazık ki, Türkiye teknik müşavirlik hizmetleri sektörü, yurt dışı için hedeflenen kapasiteyi aşamamıştır. Bu açıdan, Türkiye teknik müşavirlik sektörü, gelişmişlik düzeyi açısından “yavru sektör” olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi, Türk şirketlerinin rekabet seviyesi, finansal yapı ve yabancı pazarda iş bitirme miktarı a.ısından güçlü yabancı teknik müşavirlik firmalarına karşı yeterli vaziyette olmamasıdır. Ticaret Bakanlığı olarak .eşitli ülkelerdeki holdinglere heyet ziyaretleri, ticari diplomasi, sektörel etkinliklerin düzenlenmesi gibi farklı imkanlardan yararlanılması yoluyla Türk teknik müşavirlik şirketlerinin uluslararası pazarlarda rekabet günlerini artırmalarına destek sağlamaktayız.

Teknik müşavirlik teşvikleri yalnızca Türk mühendislik şirketleri tarafından üstlenilen proje sayısına değil, aynı zamanda Türkiye inşaat malzemeleri ihracatı ve de lojistik gibi diğer hizmet gelirlerinin artışına katkıda bulunmaktadır. Türk teknik müşavirlik şirketleri henüz gelişim süreçlerini tamamlamış olmamalarına karşın bu sektör son yıllarda farklı yabancı pazarlara giriş yaparak ciddi ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Türk teknik müşavirlik şirketleri, özellikle kara yolu, demir yolu sistemleri, enerji ve sulama altyapıları, içme suyu ve atık su ağları, sosyal tesisler ve tüm konut projeleri kapsamında kayda değer bir tecrübe ve teknik bilgi (know-how) düzeyine ulaşmıştır. Ek olarak, ülkemizdeki mühendislik şirketleri, projelerin finansmanı ve yatırımcılar ile ilişkiler konusunda son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu bakımdan, Türk teknik müşavirlik şirketleri, birçok ülkede başarıları sonucu müşterilerinin güvenlerini kazanmıştır ve yeni projeler bağlamında tercih edilen şirketler arasına dahil olmuştur.Edindikleri bu güven sayesinde, Haziran 2021 itibarıyla Türk teknik müşavirlik şirketleri tarafından üstlenilen projelerin sayısı yaklaşık 2 bin 500’e, s.z konusu projelerin toplam değeri ise 2,6 milyar dolara ulaşmıştır.

Sonuç olarak, teknik müşavirlik sektörünün şüphesiz olarak önümüzdeki dönemlerde küresel inşaat pazarında hedeflenen düzeye ulaşacağına inanmaktayız. Son yıllarda farklı bölgelerde gerçekleştirdikleri başarılı işler ve kazandıkları itibar, kalkınma süreçlerinde onlara destek olacaktır.Bakanlık olarak ülkemizdeki şirketlere elimizdeki imkanlar ile destek olmaya devam edeceğiz.

 

Murat Nesimoğlu  / Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Dairesi Daire Başkanı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search