Türk iş insanlarının 2010’lu yıllardan itibaren Sahra Altı Afrika’da başlayan proje geliştirme ve iş birlikleri gayretleri meyvesini vermeye başlamıştır. Bu kapsamda yüzölçümü itibariyle Avrupa,.Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin toplamından daha büyük olan, nüfus itibariyle 2050’de 2,5 milyar nüfusa doğru hızla ilerleyen ve 54 ülkeden oluşan bu kıtada iş imkanları katlanarak artmaya devam etmektedir.

Gerek yurt dışı müteahhitlik alanında hızlı ve kaliteli işleri rekabetçi fiyatlarla yerel kaynakların maksimum düzeyde kullanılarak teslim edildiği alt ve üst yapı projeleri olsun, gerekse her türlü ticaret noktasında pek çok ürün ve ekipman tedariki olsun tüm alanlarda Türkiye’nin görünürlüğü hızla artmaktadır. Yap-İşlet-Devret modeli veya ihale usulü tedarik metodu ile savunma sanayi, tarım, balık.ılık, tekstil, madencilik, enerji üretimi, liman ve havalimanı işletmeciliği de dahil olmak üzere adeta Afrikalı müşteriler Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra Türk iş dünyasını keşfetmiştir.

Türkiye’de gerek DEİK gerek TABEF gerekse sektörel iş konseylerinin yaptığı organizasyonlar aşırı önem arz etmektedir. Türkiye’nin imalat sanayinin geldiği nokta son derece önemlidir, özellikle organize sanayi bölgeleri modelinin Afrika ülkelerine taşınması ve bu know-how’ın KOBİ’lerimiz vasıtasıyla ilgili ülkelere kurulmaları, organik sürdürülebilir bir ortaklık için olmazsa olmaz niteliğindedir. Devletimizin kamu kurumları bu bilinçle zaten pek çok teşvik ve destek paketlerini girişimcilerin hizmetine sunmuştur.

Selim Bora / Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı