Dış İlişkiler

Japonya ile Yatırım Ortaklıklarımız Devam Ediyor

Dünya’nın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya, küresel tedarik zincirinin ve yatırım ağının geliştirilmesine önem vermekte, bunun için çok taraflı ekonomik ortaklıklar kurmaktadır.

Japonya, pandemi sonrası küresel ekonominin iyileştirilmesi konusunda Asya–Pasifik bölgesindeki en önemli ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Dış politikamızdaki “Yeniden Asya Açılımı” çerçevesinde Japonya Türkiye için önemli bir ülkedir.

Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret hacminin, 2.7 ve 4.6 milyar dolar arasında değiştiğini görüyoruz. Enerji, müteahhitlik, madencilik, sağlık, ulaştırma gibi sektörler ise önemli potansiyel barındıran sektörlerdir. Özellikle pandemi süreciyle birlikte tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, ülkelerin ortaklıklar kurma yolundaki çalışmalarını hızlandırması, pazarın çeşitlendirilmesi vurgusunun ön planda olduğu günümüzde, Türk ve Japon iş insanlarının ortak yatırım yapabileceği konuların da artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde sağlık, dijital teknoloji, inşaat ve alt yapı, iklim krizi ile mücadele, yenilenebilir enerji gibi konu başlıklarında da iş birliği alanlarımızı geliştirebiliriz.

Bizler Türkiye–Japonya iş konseyi olarak karşılıklı farkındalığın artırılması amacıyla, önümüzdeki dönemde 26. Türkiye– Japonya Ekonomik Komite Toplantısı, Türkiye-Japonya İş ve Yatırım Forumu, karşılıklı heyet ziyaretleri, Japonya İş Yapma Rehberi gibi projelerle ikili ilişkileri geliştirmeyi arzu etmekteyiz. Yine iki ülke arasında 2014 yılından bu yana müzakere edilmekte olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (EPA) sonu.landırılması hedefiyle hem Türk hem de Japon iş ve ekonomi çevreleri ile yakın temasımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Dış politikamızdaki “Yeniden Asya Açılımı” çerçevesinde Japonya Türkiye için önemli bir ülkedir.
Şerif Tosyalı  DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like