Afrika’nın Genç İşgücüne İnanıyoruz

Afrika’nın Yarını, Bugünkü Gençlerden Güç Alıyor!

1952 yılında Türkiye’de kurulan Albayrak, 3 kıtada 11 ülkede 20.000’den fazla çalışanıyla uluslararası bir başarı hikayesine imza atarak çok kültürlü canlı bir Türk şirketine dönüşmüştür. İhracat odaklı büyüme politikasının ileri bir adımı olarak denizaşırı yatırımlar ve küresel pazarlarla entegrasyonu teşvik eden bir stratejiye geçiş, şüphesiz büyüme yörüngemizin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, son yirmi yılda ülkemizin uluslararası varlığını genişletmeyi ve Türk sermayesini doğrudan yabancı yatırımlara yönlendirmeyi amaçlayan politikalar aracılığıyla Türk ekonomisindeki derin dönüşümün hem katılımcısı, hem de kolaylaştırıcısı olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Yurtdışına doğrudan yatırım, teknoloji ve know-how transferi girişimimiz ilk olarak Pakistan’da başladı ve o zamandan bu yana inşaat, limanlar, havaalanları, atık yönetimi, toplu taşıma, tekstil endüstrisi ve tarım gibi çeşitli sektörlere genişledi. Bahse konu çeşitlenme Somali, Gine, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Sierra Leone ve Fas gibi önemli Afrika ülkelerinin yanı sıra kardeş ülkeler olarak gördüğümüz Arnavutluk ve Azerbaycan’da da gerçekleşti.

Farklı ülkelerdeki bu yatırımlarımızla Albayrak adı uluslararası bir bilinirliliğe kavuştu. Bu dönüşümün ortaya çıkışında Yönetim Kurulumuzun güçlü ve azimli liderliği ile yetenekli, deneyimli ve dinamik kadromuz etkili olsa da, bu dönüşümün sürekliliğinin arkasındaki temel dayanak ve destekleyici güç öncelikle yerel çalışanlarımız olmuştur. Özellikle, sömürgeciliğin ağır tarihsel yükünü hala taşıyan Afrika ülkeleri, yabancı yatırımcılara başlangıçta temkinli yaklaşıyorlardı. Ancak, büyük ölçüde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şekillendirilen bir strateji olan ‘kazan-kazan’ politikasının somut faydalarını gördüklerinde girişimlerimizi sıcak bir şekilde karşıladılar.

‘Kazan-kazan’ kavramına genellikle ekonomik bir mercekten bakılsa da Albayrak için bu kavram, sadece ekonomik kazanımları değil aynı zamanda yerel halkın kalbini kazanmayı ve yerel işgücünün katılımını da ifade eden, büyük ehemmiyet verdiğimiz değer olan ‘güven’i somutlaştırmanın bir yoludur. Bu bağlamda, yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeye kendini adamış olan Albayrak Grubu, yerel çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine, mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesine ve becerilerinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Yatırım yapılabilir bir ülke olmanın yolunun her şeyden evvel yaşanabilir bir ülke olmadan geçtiğinin bilincinde olan Grup, yatırım yaptığı ülkelerde çöp toplama ve toplu taşıma gibi hizmetleri en yüksek standartlarda sunarak yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmakta ve yerel halkın günlük yaşamlarını doğrudan etkilemektedir.

Uluslararası projelerinde %95 oranında yerel işgücü istihdam etmeyi taahhüt eden Albayrak Grubu; yemek, ulaşım, sigorta ve sosyal yardımlar gibi yan haklar sunma konusunda yatırım yaptığı ülkelerdeki yabancı yatırımcılar arasında lider konuma gelmiştir. Kapsamlı kurum içi eğitim programlarımız sayesinde, yerel personel ya Türkiye’de formasyondan geçmiş ya da yatırımın bulunduğu ülkelere gönderilen uluslararası standartlardaki eğitmenler tarafından sahada çeşitli özel eğitim programları düzenlenmiştir. Yerel işgücü istihdam etme politikamız yalnızca kapsamlı eğitimler yoluyla becerileri geliştirmeyi ve böylece performans ve üretkenliği artırmayı amaçlamamakta, aynı zamanda çok kültürlü bir ortama uyum sağlama ve ekip çalışması gibi değerlere de dayanmaktadır.

Bu model dayanışma, karşılıklı anlayış ve kültürel alışveriş temelleri üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevede, bir yandan Türk çalışanlarımıza yönelik yerel kültürler hakkında bilinçlendirme çalışmaları yürütürken, diğer yandan ülkemizdeki üniversitelerden Türkiye Bursları ile mezun olan genç Afrikalıları aktif olarak işe alıyor ve çalışma ilkelerimizi benimsemeleri için sürekli genişleyen ekibimize kendilerini entegre ediyoruz. Çalışanlarımızın sadakati büyük ölçüde, hem Genel Merkezimizde hem de yerel yatırımlarımızda titizlikle uygulanan bu dinamik çok kültürlülük modeline atfedilebilir.

Dinamik çok kültürlülük modelinin hem personelimiz hem de liman operasyonlarımızın performansı üzerinde son derece olumlu bir etkisi olurken, çalışan sayımız da kısa sürede iki kattan fazla artış göstermiştir. Bu açıdan Gine’de Alport Conakry ile yaşadığımız deneyimin son derece öğretici olduğuna inanıyorum. Gine’deki Conakry Limanı’na yaptığımız yatırımlar hem kapasiteyi artırmış, hem de operasyonları daha verimli hale getirerek liman operasyonlarını hızlandırmış ve gemi bekleme sürelerini neredeyse sıfıra indirmiştir. Sonuç olarak Conakry Limanı son iki yıldır performans açısından Batı Afrika’da birinci sırada yer almaktadır.

Bu hız ve verimlilik, ithalatçıları yüksek demuraj ücretleri ödemekten kurtarırken ve inanıyoruz ki bu ülkelerdeki üretim ve tüketim maliyetlerinin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Albayrak olarak, insanların ve malların hareketini kolaylaştırmak, erişilebilirliğini artırmak ve verimli lojistik koridorlar oluşturmak amacıyla Afrika’da yatırımlar gerçekleştiriyoruz. İmtiyazlarını elinde bulundurduğumuz limanlarımız ile Mali, Çad, Nijer, Orta Afrika ve Etiyopya gibi denize kıyısı olmayan ülkeler arasında lojistik koridorlar oluşturarak bu ülkeleri dünyanın geri kalanına bağlıyoruz.

Yeni projelerimizle, yönettiğimiz tüm limanlarda serbest ticaret ve sanayi bölgeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde kuracağımız lojistik altyapı ve depolama tesisleri, Afrika’nın kendi ürünlerini dünyaya taşımasını sağlayacaktır. Ayrıca limanlarla tam entegre sanayi altyapısı sağlayarak yabancı yatırımcıları yerel kaynakları yerinde işlemeye teşvik edeceğiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search