ASEAN Pazarının Stratejik Noktası: Filipinler

Dünyanın önemli bölgesel iş birliği örgütlerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), yaklaşık 700 milyonluk nüfusuna paralel büyüyen ekonomik hacmi ile dünyanın yedinci büyük ekonomisi konumundadır. Ekonomik birliktelik amacıyla yola çıkan ASEAN, zamanla bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunarak küresel bir aktör hâline gelmiştir. ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi her yıl artış gösteren ülkemizin Birlik ile ilişkileri, 1999’a uzanmaktadır. ASEAN ile imzalanan anlaşmaların Birliğe üye 10 ülke nezdinde de kabul görmesi, üye ülkelerle karşılıklı ticaretin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Ülkemiz 2017’de Filipinler’de düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Birliğe üye olmayan ülkelerle ilişkilerin tanımlandığı en yüksek statü olan “Sektörel Diyalog Ortağı” şeklinde kabul edilmiştir. ASEAN pazarında stratejik konumda bulunan Filipinler, Birlik içinde hızla yükselen bir ivmeye sahiptir. Dinamik tüketici pazarı olan Filipinler ile ülkemiz arasında 1999’da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma kapsamında yatırımlar, uluslararası hukuk temelinde korunmaktadır. Ayrıca 2009’da imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma anlaşması ile bir ülkede yapılan yatırımdan elde edilen gelirin diğer ülkede ikinci vergilendirmeye tabi tutulmasının önüne geçilmiştir. Filipinler ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gıdada; bisküvi, makarna-pastacılık ürünleri, sanayide; otomotiv ana-yedek parça, bazı demir çelik maddeleri, ısıtma-soğutma sistemleri, eczacılık ile savunma sanayisi ürünleri, mobilya ve bazı inşaat malzemeleri alanlarında ilerleme potansiyeli görülmektedir.

Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı İlkem Şahin

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search