Avrupa Yeşil Mutabakatı İş Dünyamızı Yakından İlgilendiriyor

Zorlu Enerji olarak, dünyadaki yaşanan dönüşüm çerçevesinde paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yapıyoruz.

Dünyada sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm artık iş dünyası ve yatırımcılar tarafından kabul görüyor. Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Mutabakat ile sürdürülebilirliği kurumsal bir çerçeveye oturtma çabası bu konunun sistem temelli olarak bir dönüşüme doğru ilerlediğini gösteriyor. AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedef sayesinde 2030 yılına kadar ise AB’nin karbon emisyonlarının 1990 yılına kıyasla en az yüzde 55 azaltılması amaçlanıyor.

Sıfır Karbon Hedefi Enerji Sektörünün Dönüşümünü Hızlandıracak

Önemli ticaret ortağımızdaki bu gelişme iş dünyamızı ve ihracatçılarımızı da yakından ilgilendiriyor. Tüm sektörlerde sera gazı azalımı için birtakım iyileştirme ve yatırımın yapılmasını da beraberinde getiriyor ki enerji sektörü bu sektörlerin başında geliyor. Karbon nötr olma hedefi enerji sektörünün de dönüşümünü hızlandıracak. Küresel iklim krizinin de etkisiyle tüm dünya fosil yakıtları geride bırakırken yüzünü yenilenebilir enerji kaynaklarına çeviriyor olacak. Geçtiğimiz 10 yılda dünyada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların oranı üç kat artmış durumda. Bugün ülkemizde ürettiğimiz enerjinin yüzde 40’a yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Önümüzdeki on yıllık projeksiyonda fosil yakıtlara bağımlılığımızın giderek azalacağı, enerji yatırımlarının güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji alanına yapılacağı öngörülüyor. Enerji sektöründe, teknoloji ve inovasyonu iyi şekilde kullananlar büyük avantaj sağlayacak. AB’nin yeşil ekonomik dönüşümüne uyumlu politikalar çerçevesinde e-mobilite büyük önem teşkil edecek. Bugün ulaşım sektörü fosil yakıtların yaklaşık yüzde 25’inin kullanıldığı, ekonomik olarak da çok büyük bir sektör. Kıta Avrupası’nda 2035’te satılan toplam araçların yüzde 50’sinin elektrikli araç olacağı öngörülüyor. E-mobilite karbon nötr olmak için ilk adım iken, kullanılan enerjinin temiz enerji kaynaklarından sağlanıyor olması ise diğer önemli bir adım olacak.

Türkiye’de Elektrikli Araç Sayısı 1,5 Milyonu Bulacak

Ülkemizde bugün sayısı yaklaşık 2.500 civarı olan elektrikli araçların 2030’lu yıllara gelindiğinde yaklaşık 1,5 milyon civarında olacağı öngörülüyor. Biz de bugünden bu değişimi öngörerek ZES markamızla 81 ilde yaklaşık bin noktada hizmet verir konuma geldik. Bu bilgi birikimimizi yavru vatan Kıbrıs’a ve İsrail’e taşıdık, yakında Batı Avrupa’dan başlayarak ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda tüm ZES istasyonlarımızın enerjisini ise Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (IREC) ile belgelendirdik. Kısaca Zorlu Enerji olarak, dünyadaki yaşanan dönüşüm çerçevesinde paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında da en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz.

Sinan Ak Zorlu Enerji CEO’su

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search