Gündem

Dijitalleşme ve Otomasyon Yatırımları Önem Kazanacak

Her resesyon sonrası güçlenen dijitalleşme ve otomasyon trendlerinin, daha sistemli bir şekilde destekleneceğini öngörüyoruz

Dünya ekonomisine ilişkin makro öngörüler, 2021 yılı için kısmi bir toparlanma beklentisini işaret etse de önümüzdeki yıl sonuna kadar küresel düzeydeki kaybın, Japonya ve Almanya’nın toplam ekonomik büyüklüğüne neredeyse eşit düzeyde olması bekleniyor. Böyle bir kaybın telafisinin yatırım öncelikleri, alanları ve zamanlamasına dair alınacak kararlar üzerinde yansımaları olmasını bekliyoruz.

Devletler ve şirketler, küresel tedarik zincirleri üzerindeki kırılmaların sosyoekonomik hayattaki etkilerini ilk defa bu kadar derinden hissetti. Kısa vadede alternatif kaynak arayışıyla üretilen çözümler, artık daha kalıcı ve tedarik zincirlerini kısaltacak şekilde daha stratejik bir bakış açısıyla ele alınıyor. Her resesyon sonrası güçlenen dijitalleşme ve otomasyon trendlerinin, daha sistemli bir şekilde destekleneceğinin duyumlarını alıyoruz.

E-ticaret, Tüketici Alışkanlarını Değiştirdi

Krizle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yeni iş modelleri de yatırımların belirli alanlara yoğunlaşmasına neden olacak. Sağlık sektöründe klinik araştırmalar ve tıbbi cihaz geliştirme alanlarına yönelik AR-GE yatırımlarının önemli bir düzeye ulaşması öngörülüyor. Elektronik ticaret sektörünün, salgın döneminin gereksinimleri nedeniyle tüketici alışkanlıklarını da kalıcı şekilde değiştirerek hızını kesmeden büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Başta evden çalışma olmak üzere bireylerin evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte dijital teknolojilere erişimlerinin ve ihtiyaçlarının arttığı bu dönemde; geniş bant altyapıları, yüksek hızlı internet erişimi, 5G yatırımları, bulut teknolojileri, veri depolama ve kullanımı gibi alanlarda da gelişim bekliyoruz.

Geleceğe yönelik senaryoların henüz netleşmediği bu dönemde emin olduğumuz şey; koronavirüs sonrası döneme uyum sağlama kabiliyetinin, yeni bir rekabet gücü parametresi olarak ortaya çıktığı. Bu çerçevede devletler yatırım destek politikalarını, şirketler de iş modellerini ne kadar yenilikçi bir şekilde geliştirirse o kadar başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Bu zorlu geçiş döneminde bile ülkemizin yatırım ortamına ve yatırımlara bakış açısına ilişkin olumlu sinyaller verilmesinin, kriz sonrası dönem için iyi bir yatırım olduğunu düşünüyoruz.

Üyelerimiz, Dijitalleşme Konusunda İyi Örnekler Sunuyor

YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) olarak ülkemizin uluslararası yatırımlar açısından potansiyeliyle orantılı bir performans sergilemesi için küresel tedarik zincirlerine entegrasyon ve dijitalleşme konularına önem veriyoruz. Global düzeyde operasyonları olan üyelerimiz; tedarik zincirlerindeki kırılmaların getirdiği fırsat ile riskleri bizzat yönetiyor ve dijitalleşme konusunda en iyi uygulama örneklerini ortaya koyuyor. Biz de küresel bakış açısını ve uygulama tecrübesini başta kamu olmak üzere paydaşlarımızla bir araya geldiğimiz platformlarda paylaşıyor, ülkemizin yatırım ortamının rekabetçi bir şekilde gelişimine yönelik çalışmalara katkı sağlıyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Serkan Valandova   

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like