Estonya ile ilişkilerimizin temeli, 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”na dayanmaktadır. Bu sene yüzüncü yılını kutladığımız iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 2 Ekim 1991 tarihinde imzalanan Ortak Bildiri ile de pekiştirilmiştir. Günümüzde, Türkiye ile Estonya arasındaki siyasi ilişkiler olumlu bir seyir izlemektedir. Türkiye’nin Estonya’nın NATO üyeliğini, Estonya’nın ise Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklemesi iki ülke arasında iş birliğini artırmıştır.

Öte yandan Türkiye, Estonya ile dış ticaretinde net ithalatçıdır. Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı 2021 yılında 126 milyon dolardan on iki aylık süreçte 191 milyon dolara yükselirken; Türkiye’nin Estonya’dan ithalatı aynı dönemde 230 milyon dolardan 225 milyon dolara düşmüştür. Dış ticaret açığı 34 milyon dolar seviyesine gerilerken, dış ticaret hacmi 2017’den sonra ilk kez 400 milyon doların üzerine çıkmıştır. Türkiye’nin Estonya’ya ihracatında gemi, makinalar ve demir çelik sektörleri öne çıkmaktadır.

Türkiye ise Estonya’dan ithalatının önemli bir kısmını demir çelik sektöründen karşılamaktadır. Estonyalı iş insanları, Türkiye’nin büyüklüğü, coğrafi konumu ve sunulan yaşam fırsatlarına ilgi duymaktadır. Türk iş insanları ise, Estonya’nın yenilikçi ekonomik ortamını, bilgi teknolojilerindeki yeteneklerini ve yeni iş kurmak isteyenlere sunduğu fırsatları keşfetmişlerdir. 2023 yılında patlak veren Rusya-

Ukrayna savaşında Estonya’nın yakın komşu olması nedeniyle her türlü savunma sanayi ihracatının yapılabileceği gözlemlenmektedir. Estonya’daki bilim insanları ve üniversitelerin araştırma-geliştirme ve inovasyona dayalı ortak çalışma alanlarının da gelişmeye açık pazarlar olduğu bilinmektedir. Bilişim teknolojilerinde ve start-up ekosisteminde çok gelişmiş olan Estonya’da bu alanlarda fırsatlar hem yatırım yapmak isteyen melek yatırımcılar için hem de yatırım almak isteyen start-up’lar için açık pazarlar olarak öne çıkmaktadır.