Fas, Türk Yatırımcılarını Bekliyor

Fas, 120 milyar dolar gayrisafi yurt içi hasılasıyla Afrika’nın ilk beş ekonomisinden biridir. Türkiye-Fas dış ticaret hacmi Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren istikrarlı biçimde artış kaydetmektedir.

Bütçe ve cari açıkları ciddi endişe kaynağı olduğundan, ihracatı artıracak doğrudan yabancı yatırıma büyük önem atfeden Fas’ın Türkiye’den beklentisi de yatırımlarımızın artmasıdır. İkili dış ticaret hacmiyle birlikte lehimize olan açığın büyümesi, tekstil sektöründe olduğu üzere, Fas’ı bazı koruyucu önlemlere yöneltebilecektir. Önümüzdeki dönemde, Fas’a ihracatımızı artırırken Fas’ın da ülkemize satabileceği kalemlerde cazip öneriler yapmak ve yatırımcı vasfımızı öne çıkarmak suretiyle bazı alanlarda yatırımlar gerçekleştirmek, orta ve uzun vadede iki ülke arasındaki iş potansiyelini “kazan-kazan” ilkesi temelinde geliştirmemize olanak sağlayacaktır.

Sanayileşme ve hizmetlerin geliştirilmesinde katedeceği çok mesafe bulunan Fas, hemen her sektörde yatırıma müsaittir. Özellikle otomotiv, yapı malzemeleri, mobilya, demir-çelik, tekstil, gıda, ev eşyaları ile turizm, sağlık, lojistik ve bankacılık bu konuda öne çıkmaktadır.

T.C. Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search