Fuzul Holding’in genç iştiraklerinden Fuzul Ventures’ın Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal; şirketlerinin çalışma biçiminden Türkiye ekonomisine katkısına kadar bir dizi açıklamada bulundu

İnovasyon ile girişimciliği merkeze alan ve vizyoner projeleri desteklemek üzere yola çıkan Fuzul Ventures’ın Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akbal, “Fuzul Ventures olarak olarak start-up’larla hem iş birliği hem de güç birliği yapıyoruz. Onlara bilgi birikimi, tecrübe, network ve sermaye desteği sunarak stratejik bir rehberlik de yapmaya çalışıyoruz. Start-up ekosistemine yaklaşımımız, sadece bir finansal getiri elde etmek değil. Aynı zamanda yeni ve inovatif çözümlerle şirketler topluluğumuzu da daha dinamik hâle getirebilmek adına stratejik ortaklıklar kuruyoruz. Diğer yandan start-up’lara verdiğimiz destekle ülke ekonomisi için yeni değerler ortaya koymak istiyoruz.” dedi.

Fintech, proptech ve martech alanlarındaki girişimlere yatırım yapmak istediklerine dikkat çeken Akbal, “Start-up’ların teoride yapabileceklerini reel piyasada pratiğe dökebilmelerini sağlıyoruz, diğer yandan da kendi ihtiyaçlarımızı bu girişimlerden hizmet alarak çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bunu gerek verimliliğimizi artırmak gerek süreçlerimizin optimizasyonu gerekse müşteri deneyimini daha da iyi bir noktaya ulaştırmak için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Girişimciliği desteklemeyi bir nevi sosyal sorumluluk olarak düşündüklerini söyleyen Akbal, “Her bir girişimcinin Türkiye için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Biz Fuzul Ventures olarak girişimlere destek verirken hem mutlu oluyoruz hem de gurur duyuyoruz.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.