İhracat Ana Planı, Ticaretin Yüzünü Güldürecek

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan “İhracat Ana Planı”, küresel eğilimler dikkate alınarak hazırlandı

T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracat Ana Planı”nı açıkladı. Bakan Pekcan, 2019-2023 sürecini kapsa- yan 11’inci Kalkınma Planı’nın, ihracatta istikrarlı bir büyüme anlayışıyla hayata geçirildiğini anımsatarak Kalkınma Planı doğrultusunda 226.6 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini belirtti. Asıl amacın global ticaretteki rekabeti ve dönüşen teknolojiyi yakından takip ederek uluslararası alanda hedeflenenin de üzerine çıkmak olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, şu açıklamayı yaptı: “Oluşturduğumuz bu plan kapsamında, sürdürülebilir bir ihracat anlayışı hedefliyoruz. Bakanlığımızca ve ilgili paydaşların da katılımıyla yapılan titiz çalışmaların sonucunda 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri seçerken dünya gayrisafi yurt içi hâsılasından yüzde 60 pay almalarını, dünya ithalatının yüzde 43,7’sini gerçekleştirmelerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay alma- larını dikkate aldık. Bu doğrultuda hedef ülkeleri sırasıyla; ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Gü- ney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten ma- kine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere beş hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz ise Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5’lere çıkarmak.”

İHRACAT ANA PLANI, ÜLKEMİZ İÇİN FIRSAT

Bakan Pekcan, günümüz ticaret dünyasında ihracat politikası araçlarının çağın koşullarına göre devamlı etkinleştirilmesinin zorunlu hâle geldiğini ifade ederek “21. yüzyılda, hızını ve boyutlarını kavrama- da zorlandığımız büyük bir dönüşümün başlangıcındayız. Ana plan çalışmamızın bu dönüşüme dair bir strateji teşkil etmesini umut ediyoruz. Bu kapsamda İhracat Ana Planı, küresel eğilimleri dikkate alarak hedef ürün, hedef ülke, yenilikçi ihracat yaklaşımı ve küresel tedarik zinciri bakış açısıyla hazırlanmıştır.” dedi. Pekcan, bu açıklamasıyla küresel beceriler ve ticari eğilimlerin ihtiyaç duyduğu maddelerle donatılmış olan planın, ticaret hayatında başarının anahtarını yakalamak adına Türkiye için bir fırsat olduğunu belirtti.

Küresel ekonominin görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pekcan, bugün yaşanan küresel korumacılık artışının ve ticaret savaşlarının arka planında da teknoloji savaşlarının bulunduğunu ifade ederek İhracat Ana Planı’nda politika tercihini daha çok verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yaptıklarını dile getirdi.

YENİ BİR ROTA ÇİZDİK

İhracat Ana Planı’yla yeni bir rota çizdiklerini belirten Pekcan, “Bu rota, ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile arttıran bir Türkiye’dir. Ve istikrarlı büyümesini de ihracat artışıyla sağlayan bir Türkiye diyoruz. Bu rota; hedef ürünlerin, hedef ülkelerin, hedef alıcıların nokta atışı belirlendiği bir rota olacaktır. Rotamız belli: Ürünlerimizi dijital ortamın tüm imkânlarından yararlanarak pazarlamak, dünyanın dört bir yanına yayılmış müşavirlerimizle ihracatçılarımızın yanında olmak, devlet yardımlarımız ve Eximbank’ımızla ihracatçılarımıza finansal destek sağlamak… Bizim vizyonumuzun nihai amacı, topyekûn bir ihracat seferberliği ile ülkemizi ‘yüksek gelirli ülkeler’ seviyesine yükseltmektir.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search