Görüş

İtalya’nın Koronavirüs Sınavı

İtalya, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında zor günler yaşıyor

Yeni tip koronavirüs İtalya sınırlarına ilk girdiğinde bölge halkı, mevsimsel griple koronavirüs arasındaki farkı tam olarak anlayamadı. Ülkede ilk olarak 31 Ocak 2020’de olağanüstü hâl ilan edildi. 8 Mart 2020’de ise Bakanlar Kurulu kararı çıkmak üzereydi. Bu kapsamda İtalya’da krizin başlangıç noktası olarak gösterilen Lombardiya’da katı karantina uygulaması yapılacaktı. Ancak bu durum 7 Mart 2020’de basına sızdı. Ardından o bölgede yaşayan ve İtalya’nın güneyinde ailesi bulunan herkes, güneye göç etti. Bu durum da yağmurdan kaçarken doluya tutulma gibi bir durumu beraberinde getirdi. Nitekim son istatistiklere baktığımızda ülkenin güney bölgesinde de virüsün hızla yayıldığını görüyoruz. Burada tabii demografik yapıyı da gözden kaçırmamalıyız. Özetle krizin başladığı noktada yaşlı nüfusun çok fazla olması ve İtalya’da reflekslerin Çin’deki gibi erken devreye girmemesi, maalesef can kaybını arttırdı.

Ülkede alınan tedbirler konusunda da gözlemlerimizi aktarmak isterim. İtalya 30 maddelik bir program açıkladı. Söz konusu program özel bölgelerdeki firmaların; ipotek ödemelerine 12 ay ara verebilmesini, bazı durumlarda da vergi ve sosyal güvenlik katkı payları ödemelerinde gecikme talep edebilmesini sağladı. Ayrıca Hükûmet 14 Mart 2020’de sendika ve ticaret kuruluşlarıyla “iş yerlerinde güvenlik protokolü” imzaladı. Bu protokolle birlikte iş yerlerinde işçilerin sağlığına ve güvenliğine yönelik azami koruma sağlanması öngörüldü. Tüm bunların yanı sıra Hükûmet, İtalya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,4’lük kısmını aşamalı olarak salgın için kullanmayı planlıyor. Bu oran ise toplam 25 milyar euroya tekabül ediyor.

T.C. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like