Meksika, 120 milyonu aşan nüfusu, NAFTA ve USMCA sebebiyle geniş bir ticari alana sahiptir.

Meksika Güzel Sanatlar Sarayı Müzesi, ülkenin en önemli opera binasıdır. Bina; Diego Rivera, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros ve José Clemente Orozco gibi ressamların eserleriyle ünlüdür.

Meksika, 1980’lerden itibaren geçirdiği ekonomik dönüşüm- ler sonucu Latin Amerika’nın hızla yükselen ekonomilerinden biri hâline gelmiştir. Güney Amerika’yı Kuzey Amerika’ya, Pasifik Okyanusu’nu Meksika Körfezi’ne bağlaması ve ABD ile olan sınır paylaşımıyla coğrafi bakımdan öne çıkan Meksika, Güney Amerika’daki en büyük ikinci ekonomiye sahiptir. Ülke, 120 milyonu aşan nüfusu, NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) ve USMCA (Amerika Birleşik Devletleri- Meksika- Kanada Anlaşması) sebebiyle geniş bir ticari alana sahiptir.

Meksika’nın Kuzey Amerika’ya giriş kapısı niteliğinde olması ve gümrüksüz ithalat olanakları sağlaması ise Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Türk Hava Yollarının, 2019’da Meksiko City ve Cancun’a başlatmış olduğu uçuşlar karşılıklı ticaret ve turizmin gelişmesinin yolunu açmıştır. Ancak uçuşların COVID-19 dolayısıyla geçici olarak durdurulması ve mevcut bir STA bulunmamasından dolayı karşılıklı ticaret ülkelerin potansiyellerini yansıtmayacak ölçüde kalmıştır. Buradan hareketle bizler de sektör odaklı Interconnected Business Series etkinliği, STA çalışmaları ve Meksika’da Türkiye’nin tanıtımı gibi projelerle çalışma- larımıza devam ediyoruz.

Nazlı Dereli Oba, Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı