Tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik etmenler Türkiye ile Irak arasındaki güçlü ve istikrarlı ilişkilerin dayanak noktasını oluşturmaktadır.

İki ülke arasındaki istikrarlı siyasi ilişkiler ticari ilişkilere de yansımaktadır. 2021 yılı dış ticaret rakamlarına baktığımızda Irak, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir hacimle Türkiye’nin en büyük 5. ihracat pazarı olarak göze çarpıyor. Ortadoğu ülkeleri arasında ise ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla, Irak’ın ülkemiz için önemi bölgesel olmaktan öte küresel bir anlam taşıyor. Önümüzdeki yıllarda artan dış ticaret hacmimizin de etkisiyle, Irak ile ticaretimizin çok daha büyük rakamlara ulaşacağına inanıyorum.

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, geçtiğimiz dönemde pandemi şartlarına rağmen Irak’a birçok heyet ziyareti düzenleyerek ikili ilişkilerimizi bir adım öteye taşımaya gayret ettik. Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile birlikte Bağdat ve Erbil’e düzenlediğimiz ziyaretlerde, iki ülke
arasındaki ticaretin artırılması ve engellerin kaldırılması hususlarında önemli adımlar atıldı. İstanbul’da düzenlediğimiz “Türkiye-Irak İş, Yatırım & Müteahhitlik Forumu” ile iki ülkenin özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni ticaret fırsatlarının yaratılması konusunda kıymetli bir çalışma yapmış olduk.