Güneydoğu Asya’nın ortak gücü olan ASEAN, Yeniden Asya hedefleri çerçevesinde 650 milyonluk nüfusu ve son 10 yılda 2 trilyon dolardan 3,1 trilyon dolara yaklaşan pazar büyüklüğü ile Türkiye’nin gündemine girmiştir. 2020’den negatif etkilenmiş olsa da 2021’de ortalama büyümenin yüzde altı civarında olacağı tahmin edilen pazarın, ülkemiz açısından da çok değerli olduğu herkesçe kabul görmüştür. Kamboçya; coğrafi avantaj, diğer ASEAN ülkelerine göre kolay iş yapış, kâr transferi ve yatırım teşvikleri gibi nedenlerle en çok yatırım alan ülkelerdendir. Ayrıca 1999’da ASEAN’a ve 2004’te Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasıyla beraber yatırım dostu bir ülke olarak görülmektedir. Dünya Bankasına göre, Kamboçya’daki Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) 2000’de 118 milyon dolardan 2020’de yaklaşık 2,7 milyar dolara yükselmiştir. Asya (Çin, Japonya, Güney Kore), ASEAN (Malezya, Tayland ve Vietnam gibi), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve ABD’den önemli sayıda yatırımcı girişiyle bölgede en çok DYY girişi Kamboçya’ya olmuştur.

Kamboçya, pazarı hedefleyen Türk yatırımcılar için de ASEAN’a girişin altın anahtarıdır. Ülke, nispeten ucuz ve eğitimli genç iş gücü ve her yıl istikralı büyümesiyle özellikle inşaat, turizm, tekstil ve organik tarım alanlarında ciddi potansiyel taşımaktadır. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomisinde daralma olmasına rağmen 2021’de yüzde 6,8 büyüme bekleyen Kamboçya, Türk yatırımcılar için Güneydoğu Asya’nın keşfedilmeyi bekleyen büyük hazinesi niteliğindedir.

Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı Volkan Öztürk