Gündem

Krizi Fırsata Çevirmek İçin Çalışıyoruz

Girişimcilik ruhuyla öne çıkan bir sektörün temsilcileri olarak, krizin bir fırsata nasıl çevrilebileceği üzerine çalışıyoruz

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) etkilerinin henüz hissedilmediği 2020’nin ilk çeyreğinde, müteahhitlerimizce yurt dışında 2 milyar dolar değerinde proje üstlenilmiştir. Salgının küresel etkilerine bağlı olarak açıklanan 20 milyar dolarlık proje hedefi ise belirsizliğe girmiştir. Yapımı süren ve büyüklüğü yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplanan mevcut projelerde de salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde ilave maliyetler ve gecikmeler söz konusudur.

Yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Türk Eximbank tarafından, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik enstrümanların bir an önce uygulamaya konulması ihtiyacı mevcuttur. Ayrıca Afrika’da pazar payımızı geliştirebilmemiz için de Eximbank’ın destekleri önemlidir. Öte yandan hizmetlerimizin yoğunluk kazandığı ülkeler genelde petrol/doğal gaz üreticisi ve gelişme yolundaki bölgeler olduğu için petrol fiyatlarındaki istikrarsız seyir, belirsizlikleri artıran bir diğer faktördür.

Müteahhitlik Firmalarımız Ön Plana Çıkacak

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve bölgemizdeki siyasi sıkıntılardan kaynaklı belirsizliklerle birlikte salgının riskleri de ortadayken, yaşadığımız olağanüstü dönemin süresinin öngörülememesi önemli bir sorundur. Bu tabloda problemlerimizin çözümüne yönelik temaslarımızı sürdürürken, girişimcilik ruhuyla öne çıkan bir sektörün temsilcileri olarak ileriye de bakıyor ve çeşitli açılımlarla krizin bir fırsata nasıl çevrilebileceği üzerine çalışıyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte gündemde yer alacak kalkınma hamleleri ve altyapı ihtiyaçları, oldukça riskli bölgelerde uygun maliyetle ve kaliteli iş yapmasıyla tanınan müteahhitlik firmalarımızı ön plana çıkaracaktır. Dolayısıyla salgının kontrol altına alınmasının ardından devletimizin ve sektörümüzün, fırsatlar için proaktif bir yaklaşım ortaya koyması önemlidir. Karantina önlemlerinin kalkmaya başlamasıyla ulaşım gibi konularda atak biçimde organize olunması ve Afrika ülkeleri gibi acil altyapı yatırımı ihtiyacı olan veya rakiplerimizin çekildiği ülkelere öncelik verilmesi gerekecektir.

İstihdam kapasitesi yüksek ve yarattığı katma değerle ülke ekonomisine büyük oranda katkı veren sektörümüzün yurt içindeki zorlukları da kısa zamanda geride bırakabilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Yurt içinde yaklaşık 1,5 yıldır daralmakta olan ve ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle salgının yıkıcı etkisi altına giren sektörümüzde projeler yavaşlamıştır. Hükûmetimizin kısa ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi aldığı önlemler sektörümüzce önemli, ancak altyapı faaliyetlerini kapsam dışı bırakması nedeniyle eksik bulunmuştur. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi için girişimlerimiz sürmektedir. Ayrıca yeni yasal düzenleme uyarınca yapılacak süre uzatımı ve fesih taleplerinin olumlu bir yaklaşımla değerlendirilip karşılanması, olumlu karşılanmayan fesih talepleri için fiyat farkı öngörülmesi ve uygulamada gecikilmemesi de bir diğer ihtiyaçtır.

DEİK Başkan Yardımcısı & Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün    

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like