Lider, Güçlü ve İnovatif Bir Sivil Toplum Kuruluşu: SASAD

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) 1989 yılında Millî Savunma Bakanlığı’nın teşvik ve destekleri ile sektörde görev yapan 12 sanayicisi tarafından kurulmuş, 2012 yılındaki gelişmeler de dikkate alınarak, sivil havacılık sektörünü de temsil etmeye başlamıştır.

SASAD, kurulduğu günden bugüne kadar sektörün gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamak misyonu ile savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği gibi alanlarda imalat, tasarım, mühendislik, lojistik destek ve eğitim faaliyetleri yürüten ve/veya yürütmek üzere faaliyete başlayan firma ve kuruluşların gelişimine, uluslararası pazarlarda rekabetçiliklerine katkı vermek ve üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, sorunlarını topluca ele almak, üyeleri arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi akışını sağlamak amacını gütmektedir.

250’yi aşkın imalatçı firma ve kuruluşu ile 6 kümeyi bünyesinde bulunduran SASAD, ülkemizde savunma ve havacılık sektörünün çatı kuruluşu rolümüz gereğince sektördeki başarılara destek olabilmek için çalışmalarımıza hız vermekteyiz. Derneğimiz bünyesinde geliştirdiğimiz ya da proje ortağı olarak dâhil olduğumuz çalışmalar ile sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin yetkinlik ve kabiliyetlerini arttırmak için destek oluyor, sektörümüzün temsilciliğini ulusal ve uluslararası arenalarda yapmaya devam ediyoruz. Bu da ulusal ve uluslararası etkinliklerin, ülkemizi tanıtma açısından bize ne denli büyük katkılar sağladığının önemli bir işareti olarak algılanabilir. Aynı zamanda SASAD, ülkemizi Avrupa Savunma ve Havacılık Sanayicileri Derneği’nde (ASD) de temsil etmekte olup, sektörün görüş ve önerilerinin bu teşkilat yolu ile Avrupa Birliği Komisyonunun şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkelerin benzer kuruluşları ile imzaladığı protokoller ile üyelerinin uluslararası açılımlarına yardımcı olmaktadır.

“Ülkemizdeki savunma politikaları, son yıllarda milli üretime verdiği önemle öne çıkmaktadır”

Ülkelerin her yıl savunmaya ayırdıkları yatırım oranlarının artmasıyla birlikte, özellikle de bölgesel anlamda artan tehditler dolayısıyla birçok ülke savunma politikalarını ve sektöre ayırdıkları yatırımı gözden geçirmekle kalmayıp, yıllık bütçelerindeki sektörel payı da bununla doğru orantılı olarak arttırmayı tercih etmektedir. Bu artış sebebiyle de ülkemizdeki savunma politikaları, son yıllarda milli üretime verdiği önemle öne çıkmaktadır. Havacılık sektöründeki küresel gelişmeleri de milli ve yerli girişimler ile destekleyen Türk savunma sektörü; özellikle SİHA’ların yakaladığı başarı ile birlikte Türkiye’nin savunma sanayiinde ne kadar ilerlediğini gözler önüne sermektedir. Bu gelişmeler neticesinde biz, SASAD olarak, son dönemde birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe katıldık.

SEDEC’ten SAHA İstanbul’a; ISNR’dan Aeromart Toulouse’a kadar birçok etkinlikte onlarca görüşme gerçekleştirdik, resmi düzeyde iyi niyet anlaşmaları imzaladık ve yerli firmalar için ulusal ve uluslararası pazar alanlarını genişlettik. 2023 yılında da bu girişimlerimize devam etmek ve hali hazırda var olan uluslararası etkinliklere katılım sağlamak dışında, SASAD olarak üyelerimizle birlikte bölgesel anlamda Sektörel Ticaret Heyetleri düzenleyerek, onların ihracat faaliyetlerini arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda 10 milyar doların üzerinde ciro ve 75.000’inden fazla çalışanı ile Türk savunma sanayiinin ihracatı her geçen gün arttırmaktadır. Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi doğrultusunda 2021’de 3,2 milyar dolar ihracat yapılmış, bu miktarın 2022’de 4 milyar doları aştığı görülmektedir. Savunma sanayii ihracatındaki artışın 2023’te de pozitif yönde devam edeceği ve bu rakamın 6 milyar doları bulacağı öngörülmektedir.

Ülkemizin son 20 yılda yaptığı atılımlar göz önüne alındığında, bu atılımlardan en büyüğünün savunma sanayisinde yapılan Ar-Ge ve millileşme projeleri olduğunu görüyoruz. Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de belirttiği gibi; Türk savunma sanayisinin bugün, seri üretimden Ar-Ge’ye, inovasyondan sanayileşme politikalarına, mali destek ve sürdürülebilirliğe kadar; hali hazırda yürütülen tüm faaliyetlerde, ülke güvenliğimizi içine alan her türlü ihtiyacı yerli ve milli imkânlarla karşılamayı hedefliyoruz.

Başta Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı olmak üzere biz, SASAD olarak, ülkemiz için belirlenen bu gelecek hedeflerinde; sektörel dayanışma, yardımlaşma, bilgi akışı ve iş birliğini sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek Savunma, havacılık ve uzay sanayiinin gelişimine yönelik stratejilerin oluşturulmasında, gerekse de sektörde ihtiyaç duyulan; insan kaynağı, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında proje geliştirmek ve gerçekleştirmek olsun, tüm bunlar derneğimizin varoluş sebebidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii’nde faaliyet gösteren tüm paydaşları kapsayan; lider, güçlü ve inovatif bir sivil toplum kuruluşu olarak SASAD, Türk Savunma Sanayii’nin büyüyüp gelişmesine her daim öncülük etmektedir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search