Massachusetts; yüksek teknoloji ve katma değerli ürün/hizmetlerin ağırlıklı olduğu bir ekonomiye sahip.

Türkiye-ABD arasındaki siyasi, askerî ve kültürel ilişkilerin geçmişi oldukça eski… İş birliğimizin kapsamı da oldukça geniş. Ancak aynı şeyi ekonomik ortaklığımız için söyleyebilmek güç. Ticaret hacmimiz toplam 21 milyar dolar ve karşılıklı olarak bu hacim 100 milyar dolara çıkartılmak isteniyor. TAİK, BCG danışmanlık şirketi ile çalışarak ülkedeki fırsat alanlarını, öncelikli sektörleri belirledi. Bu öncelikleri sahaya taşıyabilmek için ABD’de eyaletler bazında bir yapı oluşturdu. Massachusetts ile beraber yedi eyalet belirlendi. BCG çalışmasında öne çıkan sektörlerde iş hacmimizi geliştirmeye, bu eyaletlerdeki gerek Türk toplumu gerekse Amerikan iş dünyası ve fikir önderleri ile ilişkilerimizi güçlendirmeye başladık. Sağlığı da içeren yaşam bilimlerinde, çevreci teknolojilerde, yeşil enerjide, finans teknolojilerinde, yapay zekâ uygulamalarında, siber güvenlikte, denizcilik endüstrisi ile eğitim alanında AR-GE yapan, yeni ürünleri kısa zamanda pazara sunabilme becerisine sahip birçok firma; Massachusetts’te üslenmiş durumda. Bölgedeki Amerikalı girişimcilerle Türk kuruluşlarının iş birliğinin, ülkemizin yüksek teknoloji ve katma değer içeren üretiminin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Massachusetts’i içine alan New England bölgesinde birçok vatandaşımız ve soydaşımız yaşıyor. Buradaki iş insanlarımızın, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin hedeflenen çabaya katkısı yüksek olacak. Hâlihazırda iletişimimiz, video konferanslarla sürüyor. Pandeminin hafiflemesiyle, ticaret heyetleri etkileşimini arttırmayı planlıyoruz. Özellikle Çin’e uygulanan ek vergiler ile ABD’nin Doğu Yakası’nın da Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.

TAİK Massachusetts Eyalet Komitesi Başkanı, Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO Atalay M. Gümrah