Ana Manşet Dış İlişkiler

Ortak Üyelik Statüsü, Önemli Bir Fırsat

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde siyasi ve ekonomik bütünleşme çabaları 20’nci yüzyılın ikinci yarısından bu yana inişli çıkışlı bir seyirle bölgenin gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Bölgedeki bütünleşme girişimlerinin gerek küresel gerek bölgesel anlamda yaşanan siyasi ve ekonomik değişimlerden etkilenerek dönüşüm geçirdiğini izliyoruz. Ticaret serbestisiyle ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla ülkeler tarafından çok taraflı veya bölgesel bütünleşme stratejileri izlenmesi penceresinden baktığımızda, Latin Amerika ülkelerinin tarihsel olarak bölgesel bütünleşmeye daha yakın durdukları söylenebilir.

2011 yılında oluşturulan Pasifik İttifakı, bölgenin en başarılı ekonomik bütünleşme örgütlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Üyelerinin demokratik ve istikrarlı hükümetlere sahip olması ve liberal ekonomik politikalar izlemesi, İttifak’ı öne çıkarmaktadır.

Pasifik İttifakı, Asya-Pasifik bölgesiyle iş birliğini artırarak anılan bölgenin önemli bir aktörü hâline gelme ve burada üçüncü ülkelerde ortak proje ve faaliyetler yürütme hedefi çerçevesinde, ASEAN ve APEC’i öncelikli örgütler olarak belirlemiştir. Bu hedef çerçevesinde Asya Pasifik ülkelerine ortak üye statüsü verilmektedir. Türkiye, 2013’te İttifak’a “gözlemci üye” olmuştur. Ülkemiz, dönem başkanı ülke tarafından İttifak’ın Başkanlar Zirvesi marjında düzenlenen Gözlemci Üyeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ve Parlamentolararası Komite etkinliklerine davet edilmektedir. Türkiye, Pasifik İttifakı üyelerinden sadece Şili ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamış olup diğer üç üyeyle uzun yıllardır STA müzakereleri yürütmektedir. Bu çerçevede İttifak tarafından ahiren oluşturulan ortak üyelik statüsü, önemli bir fırsat penceresi sunmakta olup bu statünün kazanılması için çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız önem taşımaktadır.

T.C. Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like