Ana Manşet Köşe Yazıları

Pasifik İttifakı Ticari Bir Akitten Çok Daha Fazlası

Pasifik İttifakı, yatırımcılar ve yabancı şirketler için çok cazip fırsatlar sunuyor

Dünyanın en başarılı entegrasyon mekanizmalarından biri olan Pasifik İttifakı; üye ülkelere yönelik yatırım ve turizm fırsatlarını artırmasının yanı sıra ittifaka dâhil ülkeler ile Asya ülkeleri arasındaki ticareti geliştirme açısından da güçlü bir araç olduğunu kanıtladı.

Toplam nüfusu 228 milyonu aşan geniş bir pazara sahip olan ve kurulduğu günden bugüne üye ülkeler arasındaki yatırım akışının yedi kat artmasını sağlayan Pasifik İttifakı; Latin Amerika ve Karayipleri kapsayan coğrafyada toplam gayrisafi yurt içi hâsılanın yüzde 37’sini ve toplam ticaretin yüzde 52’sini tek başına karşılıyor. Bu yönüyle Pasifik İttifakı, hiç kuşkusuz yatırımcılar ve yabancı şir- ketler için çok cazip fırsatlar sunuyor. Ayrıca İttifak’ın 60 ülkeyle çifte vergilendirme anlaşmasının olması da doğrudan yabancı yatırımların cazibesini artıran bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ancak İttifak’ın amacı malların, hizmetlerin, sermayelerin ve kişilerin serbest dolaşımı olduğu için bu anlaşma, ticari bir akitten çok daha fazlasını ifade ediyor.

Kolombiya özelinde konuşacak olursak ülkede enerji, çeşitli alanlarda altyapı geliştirme çalışmaları, finansal hizmetler, yazılım-bilişim ve tarım gibi sektörlerde yatırım fırsatları bulunuyor. Sizleri, Pasifik İttifakı’nın bir bütün olarak sunduğu daha serbestleşmiş bir ticarete erişim, ittifak içi düzeyde data biriktirme imkanları, çeşitli sektörlerde yasal uyumlaştırma ile ticareti kolaylaştırma ve halka açık satın alma kanallarına diğerlerine göre daha kolay erişim gibi ticari avantajlara davet ediyorum. Türk girişimcilerin Pasifik İttifakı’ndan yararlanmalarını istiyoruz. Bunun için ProColombia’ya güvenin. İstanbul’daki irtibat ofisimiz hizmetinde.

Procolombia Başkanı Flavia Santoro

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like