Pasifik İttifakı ve Türkiye

Türkiye, Pasifik İttifakı’na 2013 yılında gözlemci üye olmuştur. Ülkemizin üyeliğini takiben İttifak’ın İstanbul’da bir Ortak Ticaret Ofisi açılmıştır ve hâlen de faaliyetlerine devam etmektedir. İttifak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin gayrisafi yurt içi hâsılasının yüzde 37’sini ve toplam ticaretinin yüzde 52’sini temsil etmektedir. Ayrıca bölgeye doğrudan yabancı yatırımların yüzde 45’i de İttifak üyesi ülkelerde toplanmaktadır.

Pasifik İttifakı tamamen ekonomik içerikli olması ve geleceğe yönelik önemli bir ticari potansiyel içermesi nedeniyle tüm dünya ülkelerinden ilgi görmektedir. Gözlemci üyelere çeşitli projeler aracılığıyla aktif katılım sağlama imkânı veren Pasifik İttifakı, Latin Amerika pazarına girmek ve bu pazarla ilişkileri geliştirmek için önemli bir fırsattır. İttifak’ın hâlen üzerinde en çok durduğu konular; “KOBİ’lerin uluslararası pazarlara katılımı”, “KOBİ’lerin güçlendirilmesi” ve “lojistik sorunları”dır. Bu konularda Türkiye tarafından hazırlanacak projeleri İttifak Zirvesi’nde gündeme getirmemiz ve şirketlerimizin İttifak üyesi ülkelerde ortak proje faaliyetlerinde bulunmaları, Türkiye’nin imkânlarının ve firmalarımızın gücünün tanıtılması bakımından son derece yararlı olacaktır.

Esasen Latin Amerika pazarındaki en önemli sorunlarımızın başında Türk mal ve hizmetlerinin kıtada yeterince bilinmemesi gelmektedir. Pasifik İttifakı’nın sağlayacağı imkânlar ve açacağı kapı, bu eksiği gidermek için önemli bir fırsat oluşturacaktır. Bu çerçevede Türkiye, Güney Amerika’nın yükselen ekonomilerini kapsayan, bölgeye yönelik siyasi ve ekonomik politikalarımız bakımından önem taşıyan Pasifik İttifakı ile iş birliğini derinleştirmek hedefini benimsemiştir.

T.C. Lima Büyükelçisi Ali Rıza Özcoşkun

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search