DEİK İş Konseyleri 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nun ardından DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nu 14 Ocak 2023 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirdi. 152 İş Konseyinin faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurulun ardından bu yıl dördüncüsü düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni ise Türk iş dünyasının ticari diplomasi sanatkarlarını bir araya getirdi. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK İş Konseyi Başkanları ve iş insanlarının katılımlarıyla DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde, 2022 yılında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride üstün performans gösteren 12 DEİK İş Konseyi ödüllendirildi.

Bakan Muş: “DEİK, iş dünyamızın küresel pazarlara açılmasında önemli bir kaldıraç”

Türkiye’nin ihracatına ve dış ticaretine katkılarından dolayı DEİK ailesine ve İş Konseylerine teşekkür eden T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımızı artırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ve özel sektörümüz ile birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede
devletler arası diplomasi alanının tamamlayıcı gücü olarak DEİK gibi özel sektör öncülüğünde ilerleyen çözüm
odaklı mekanizmaların önemli bir rolü bulunuyor. DEİK çatısı altında İş Konseylerimiz ve iş insanlarımız; yeşil
ekonomiye, yenilenebilir enerjiye, start-up faaliyetlerine ve e-ticarete yönelik birçok ülkenin iş çevreleri ile özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmaları, iş dünyamızı küresel ekonomideki dönüşüme hazırlaması açısından çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

Olpak: “2022 yılında 254 milyar dolar ihracat gerçekleşti”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 152 İş Konseyi ile ihracat ailesine verdiği desteğe dikkat çeken DEİK
Başkanı Nail Olpak, “1923 yılında 50 milyon dolar ihracat ile başladı ihracat yolculuğumuz. 1984 yılında ilk defa 7
milyar doları gördük. Dışa açılma politikasıyla ekonomimiz güçlenmeye ve kazan-kazan ilkesiyle ilişkiler gelişmeye
başladı. Bu süreç, yeni ihtiyaç ve yapılanmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de şu an tüm dünyaya
yayılmış 152 İş Konseyiyle Türkiye’nin Ticari Diplomasisini yürüten DEİK oldu.

2022 yılında düzenlediğimiz etkinliklerle en çok ticaret yaptığımız ülkeleri kıyasladığımızda aralarında ciddi bir örtüşme olduğunu görüyoruz. En çok ticari diplomasi etkinliği düzenlediğimiz 11 ülke, aynı zamanda en çok dış ticaret hacmimiz olan ülkeler. Bir diğer sonuç ise toplam ihracatımızla İş Konseyimiz olan ülkelere yaptığımız ihracatı karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. 2022 yılındaki 254 milyar dolar ihracatımızın 250 milyar dolarını İş Konseyimiz olan ülkelere yapmışız. Bu da DEİK olarak, İş Konseylerimizin ihracat ailesine verdiği desteğin anlamını
gösteriyor” diye konuştu.