Kadınların üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya hayal ediyoruz

KAGİDER tam 21 yıl önce, kadınların girişimcilikte karşılaştıkları sorunları yaşayan ve bu tabloyu değiştirmek isteyen 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana da kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunların, kadınların tüm alanlarda karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizliklerin bir sonucu olduğunun bilinciyle toplumda kadının güçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Hedefimiz kadının üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak.

Bunun için de hiç durmadan projeler gerçekleştirmeye, eğitim ve mentorluk çalışmalarımıza devam ediyoruz. Profesyonel hayata girmek üzere olan, üniversite öğrencisi ya da mezun kadınlar için Sanofi Türkiye ile 13 yıldır düzenlediğimiz ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projemiz var. Bu çerçevede eşit fırsatlara ulaşmakta zorlanan genç kadınları iş hayatına hazırlamak için kapsamlı bir eğitim ve mentorluk programı düzenliyoruz. Kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen bu projedeki mezunlarımızın sayısı bin 700’ü aştı.

Üniversite öğrencileriyle yakın bir bağ kurarak, gençlerin enerjisi ve vizyonuyla yolculuğumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda, 18-25 yaş arasındaki gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmayı ve aynı zamanda gençlerin üretkenliğini teşvik ederek girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan heyecan verici yeni projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diğer yandan daha yolun başında olan ya da profesyonel hayatta çalışan, girişimci olmak isteyen, yeni girişimci olan kadınlara yönelik eğitimlerimiz devam ediyor.

Girişimci olup, girişimlerini daha ileriye taşımak isteyen kadınlar için de sektör odaklı girişimci geliştirme programlarımız ve eğitimlerimiz bulunuyor. Kadın girişimcilerin dijitalleşmesine çok önem veriyoruz. Kadın girişimcilerin dijital alanlardaki olgunluk seviyelerinin ölçüldüğü ve bu öz değerlendirme anketi ile işletmenin dijital olgunluk seviyesinin Türkiye’deki bölgesel ve sektörel ölçütlerle karşılaştırılmasına olanak sağlayan dijital barometreyi hayata geçirdik. Dijitalleşme girişimcilere işlerini büyütmede ve rekabette avantaj sağlayacaktır.

Teknoloji ve dijitalleşme eğitim komitemizle birlikte bir taraftan kadın girişimcilerin dijitalleşme çalışmalarını hızlandırırken diğer taraftan daha çok kadının teknoloji alanında girişimci olması için çalışacağız. Bir diğer önemli konu da kadın girişimcilerin finansa erişimlerini kolaylaştırmak. Mevcut kaynaklarını nasıl değerlendirebilecekleri ve verimli kullanacakları üzerine eğitim almalarını ve finansal farkındalık kazanmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu bağlamda Finans ve Ticaret Komitemiz işletmelerde finansal bilgilere hakim olmak ve farkındalık kazandırmak için eğitim ve mentorluk çalışmaları düzenlerken diğer yandan finansal kaynaklara erişimlerinde kolaylık sağlayacak yeni projeler üretmeye, farklı finans kuruluşlarıyla iş birlikleri kurmaya ve girişimci kadınları bilgilendirmeye devam edecek.

Eğitim ve mentorluk çalışmalarımızın yanı sıra farklı kurumlarla devam eden projelerimizi de geliştirerek devam ettireceğiz. 2023 yılında tüm ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrası KAGİDER olarak depremden etkilenen bölgelerdeki kadınların, kadın girişimcilerin tekrar ayağa kalkması için ilk tohumları attık; 2024 yılında gerek Hatay gerekse Kahramanmaraş illerinde özel sektörden paydaşlarımız ile kadınların ekonomiye dahil olması, girişimci olmaları ve işlerini tekrar ayağa kaldırmaları için projelerimizi hayata geçireceğiz. Balkanlar ve Türkiye’de kadın girişimcilerin yeşil dönüşümü odaklı yeni bir uluslararası projeye başladık; 2024 yılında projemiz kapsamında çeşitli eğitimler ve odak grup çalışmalarımız olacak. Bizim gelecek 20 yıl için gündemimizde çok önemli bir başlık daha var: ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil İş’.

Kadının üreterek, varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya hayal ediyoruz ve bu dünyayı yaratmaya odaklandık. Bu hedefimizi hayata geçirirken yeşil iş prensiplerini uygulama önceliğimiz olacak. Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya daha fazla dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Anadolu illerinde yaşayan gençlerin ve kadın girişimcilerin geleceğe dair beklentilerini dinleyerek onlarla daha yakın temaslarda bulunacağız. Türkiye’nin 7 bölgesindeki kadın girişimci dernekleriyle bir araya geleceğiz. Bu bölgelerde çalıştaylar düzenleyerek ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde olarak kadını yerelde güçlendireceğiz. Ayrıca yurt dışında KAGİDER’in adını daha fazla duyuracağız. ABD ve Avrupa’da güçlü iş birliklerimiz var. AB’de daha aktif olacak, doğru partnerlerle Afrika pazarlarında da KAGİDER’i güçlendireceğiz.