Türk Firmaları, Nijer’de Kalitesiyle Öne Çıkıyor

Türkiye ve Nijer arasındaki ticaret 2018 yılında 49 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu veri, esasen iki ülkenin mevcut potansiyeli dikkate alındığında ticaretimizin çok daha ileri bir seviyeye taşınabileceğini ortaya koymaktadır. Büyükelçiliğimize Türk ve Nijerli iş adamları tarafından yapılan başvurular incelendiğinde kısa vadede ikili ticaretin ilk aşamada 100 milyon dolar sevi- yesine çıkabileceği öngörülmektedir.

Nijer’deki ticaret ve yatırım imkânları henüz Türkiye’de yeterli ölçüde tanınmamaktadır. Ayrıca Nijer mevzuatı özellikle yatırımcılar için önemli teşvikler ve fırsatlar sunmaktadır. Bu konuda Türkiye-Nijer İş Konseyi öncülüğünde Nijer’e 17-21 Haziran’da düzenlenen iş ziyaretinin buradaki ticaret ve yatırım potansiyelinin incelenmesi bakımından önemli bir fırsat sunduğunu değerlendirmekteyim. Bu tür ziyaretlerin sayısını imkânlar ölçüsünde arttırmalıyız.

Hâlihazırda Nijer’de yatırım yapan Türk firmaları hem burada doğrudan istihdama ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmakta hem de Türkiye’den ihraç edilen ürünleri ve hizmetleri Afrika piyasasına sunmaktadır. Türk firmalarının yapmış olduğu yatırımlar, bunlarla birlikte getirilen mal, hizmet ve işlenmiş ürün kalitesi, bizi diğerlerinden ayırt edici temel nitelik olarak ortaya çıkarmakta ve Türk ürünlerine talebi yükseltmektedir.

Tarım, gıda ve madencilik Nijer’de ön plana çıkan sektörlerdir. Tarıma bağlı olarak gıda işleme ve hayvancılık da Nijer’de yatırımlar açısından bakir alanlar olarak değerlendirilebilir. Diğer bir öncelikli sektör ise enerjidir. Yenilenebilir enerji konusunda Nijer’in büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması da yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, Afrika ülkelerinde yatırım yapacak girişimciler için tüm kıtada kısa ve orta vadede serbest ticaret bakımından büyük fırsatlar sunacaktır.

T.C. Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search