Gündem

Türkiye, Koronavirüs Etkilerini Fırsata Dönüştürebilir

Türkiye’de koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz etkilerin, orta vadede fırsata çevrilebileceği değerlendiriliyor

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu’na göre; koronavirüsün kısa vadede ulaşım, turizm ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda tesiri hissedildi. Ancak Türkiye, bu olumsuz tabloyu pozitif yöne çevirebilmek için pek çok imkân barındırıyor. Yerli sanayinin öneminin ortaya çıktığı bu süreçte Türkiye, sanayi kapasitesiyle diğer ülkelerden ayrışıyor. Öyle ki Çin’e karşı oluşan arz ve talep yönlü olumsuzluklar sonucu, üretimin hangi bölgelere doğru yöneleceği düşünüldüğünde, G20 ülkeleri arasında akla ilk olarak Türkiye geliyor. Esnek üretim kapasitesi, büyük piyasalara yakınlığı ve ucuz iş gücüyle Türkiye, çevre ülkelerin üretim üssü olmaya aday konumunda bulunuyor.

Uluslararası İş Birlikleri Arttırılmalı
Öte yandan Türk ürünlerinin kalitesi de dünya çapında yakından tanınıyor. Bu dönemde Avrupa ve Afrika pazarlarına Amerika pazarını da ekleyebilmenin, ihracatçılar için önemli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor. Çin ve Uzak Doğu’dan kaynaklanan ticaret sapması nedeniyle de Türkiye’deki rmaların kârlı çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye özelinde, üretim ve ticaret konusunda uluslararası iş birliklerini arttırmanın düşünülmesi önem arz ediyor. Çinli rmaların yanı sıra Çin’de fason üretim yaptıran birçok uluslararası firma için de Türkiye’nin önemli bir merkez olabileceğine dikkat çekiliyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like