Türkiye ve Finlandiya Sağlam Ticari ve Kültürel İş Birliklerine Sahip

Ülkemizin Avrupa Birliği katılım sürecine destek veren Finlandiya’yla ikili ilişkilerimiz ve uluslararası alandaki iş birliğimiz, birbirini güçlendirerek gelişmeye devam etmektedir. 2021’in sonunda iki ülke arasında 2 milyar Euro’ya ulaşan ticarette Türkiye’nin Finlandiya’dan itha- latı bir önceki yıla göre yüzde 24, ihracatı ise yüzde 31 artmış durumda. Gelişen ticaretimizin en önemli kalemleri otomotiv ve kara taşıtları parçaları olurken bu sektörleri beyaz eşya ve tekstil takip etmektedir.

Türkiye ve Finlandiya’nın sahip olduğu sağlam ticari ve kültürel iş birliklerine ek olarak yakın gelecekteki büyü- menin iki temel direği olan Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik alanlarında da iş birliklerinin gerçekleştirilmesi için bir potansiyel bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, atık yönetimi gibi konuları kapsarken, dijitalleşme akıllı üretim, dijital güven ve iletişim altyapısı (5G) gibi temaları içermektedir.

DEIK/Türkiye-Finlandiya Iş Konseyi olarak iki ülke ara- sındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, fırsatların değerlendi- rilmesi adına birçok çalışmaya öncülük etmek için çaba gösteriyoruz. Ticaret ve yatırımda karşılıklı fırsatları de- ğerlendirebileceğimiz bu dönemde 8 Haziran tarihinde gerçekleşen Türkiye-Finlandiya I. Dönem JETCO Toplantı- sı kapsamında, iki ülke iş insanlarını bir araya getirdiğimiz Yuvarlak Masa Toplantısı’na ev sahipliği yapmış olmaktan mutluluk duymaktayız.

Halil KULLUK

Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search