Ticaret hacmimiz son 2 yılda yaklaşık iki kattan fazla bir artış göstermiştir

Türkiye ve Namibya, uzak coğrafyalarda bulunan iki ülke olarak görünebilir, ancak ekonomik iş birliği ve ticaret açısından iki ülkenin önemli ticari avantajları bulunmaktadır. Öncelikle, Türkiye ve Namibya arasındaki ekonomik ilişkiler, her iki taraf için de önemli bir potansiyele işaret etmektedir. Türkiye, Namibya’daki doğal kaynaklar ve pazar potansiyeli karşısında büyük ilgi göstermektedir.

Namibya, özellikle madencilik, enerji ve yeşil enerji, tarım, turizm ve balıkçılık gibi sektörlerde önemli imkanlara sahiptir. Bu bağlamda, Türk şirketleri, Namibya’da çeşitli projeleri gerçekleştirerek ve yatırımlar yaparak karşılıklı fayda sağlamaktadır. Özellikle, konsey başkalığını yaptığımız son 2 yılda ticaret hacmimiz yaklaşık iki kattan fazla bir artış göstermiştir. Bu husus, ekonomik ilişkilerin çok daha gelişebileceğine işaret etmektedir. Daha fazla iş birliği ile yatırımın teşvik edilmesi, taraflar arasındaki ticaretin genişlemesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde TABEF ev sahipliğinde Namibya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Hon. Verna Sinimbo ve delegasyonu ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde, ticari diyaloğun ve bu minvalde yatırımların arttırılarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli projeksiyonlarda bulunduk. Sonuç olarak, Türkiye ve Namibya arasındaki ticari diyaloğun geliştirilmesi, taraflar arasındaki iş birliğini daha da derinleştirerek gelecekteki fırsatların ve başarıların kapılarını açmış olacaktır.