Dış İlişkiler Kapak

Uzak Coğrafyaların Yakın Ülkeleri: İsveç- Türkiye

2018 yılı verilerine göre 3,1 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin, 1,4 milyar doları Türkiye’nin ihracatı ile oluşuyor

Ericsson markası ile başlayan Türkiye-İsveç ticari iş birliği, bugün 125’ten fazla İsveçli firmanın Türkiye’de ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve 400’ün üzerinde İsveçli firmanın da distribütörlük düzeyinde temsil edilmesi ile devam ediyor. 2018 yılı verilerine göre 3,1 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin, 1,4 milyar doları Türkiye’nin ihracatı ile oluşuyor.

Türkiye-İsveç İş Konseyi’nin, İsveç’teki Karşı Kanat Kuruluşu olan Business Sweden’ın Türkiye’de faaliyet gösteren 50 İsveçli firma ile yaptığı anket sonucunda, 2019 yılında yarattıkları doğrudan ve dolaylı ekonomik değer toplamının 12,5 milyar TL’nin üzerinde olduğu ve 2019 yılında Türkiye’deki net istihdamlarını 36 bin artırmayı planladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu firmalar sadece Türkiye-İsveç arasındaki ticarete değil, 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirdikleri toplam 4 milyar doların üzerindeki ihracat ile ülke ekonomimize de büyük katkı sağlamaktadır.

Böylece 300 yılı aşan diplomatik yakınlık, İsveç dilinde hâlâ kullanılan Türkçe kelimeler ve Türkiye’de faaliyet gösteren İsveçli firmalar ile uzak coğrafyaların ülkeleri olan İsveç ve Türkiye, birbirine yakınlaşmıştır.

Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı Hasan Erendemir

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like