Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.” dedi.

Türkiye, riski az, güveni yüksek bir cazibe merkezi haline getirilecek

Ekonomi politikalarının, “fiyat istikrarı”, “finansal istikrar” ve “makroekonomik istikrar” üzerinde oluşturululduğunu belirten Erdoğan, Ayrıca uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlanarak büyüme ve istihdamın sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesi temin edileceğini ifade etti.

Erdoğan, “Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturulacak. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis edilecek.Türkiye, yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirilecek.” dedi.

TL’ye güvenen yerli ve uluslararası yatırımcılara destek verilecek

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanılarak, ülke risk primi düşürüleceğine dikkat çeken Erdoğan, “Yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olunarak Türkiye’ye doğrudan yatırım getireceklere fırsatları değerlendirme teklifi yapılacak. Bu süreçte ekonominin tüm taraflarıyla tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde olunacak. Uluslararası yatırımcılarla bir seri toplantı yapılarak, onlara Türkiye’deki imkanlar, fırsatlar aktarılacak.” şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’yi öne çıkartacak yatırım programlarının önemini vurgulayan Erdoğan, “Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ve iş insanlarıyla Türkiye’ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırılacak. Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatılacak.” dedi.

Enflasyon hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte belirlenen enflasyon hedefleri doğrultusunda da çalışmalar yapılacağını belirtti. Erdoğan, enflasyona ilişkin verdiği mesajlarda, “Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum, şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için, en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.” ifadesini kullandı.