Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türkiye’nin küresel etki alanına Diaspora Diplomasisi ile katkı yapmayı hedefleyen, yurt dışında yaşayan Türk iş insanları ve Türkiye dostları arasındaki ekonomik etkileşim ve koordinasyonu artırma misyonu taşıyan, özel amaçlı bir İş Konseyi’dir. Ekonomik olarak güçlenmiş bir diasporanın yaşadıkları ülke ile ana vatanları arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilere daha güçlü katkı sağlayacaklarının bilincinde olan DTİK, bu yıl onuncusunu düzenlediği Kurultay ile Türk diasporasının faaliyetleri için kapsayıcı bir platform olma iradesini yeniden ortaya koyacaktır.

Bu minvalde, DTİK’in hedefi, Türk diasporasının ticari ve ekonomik faaliyetlerinin koordinasyon süreci için gerekli kurumsal yapıyı teşkil etmektir. Nasıl ki DEİK, gücümüzü dünyaya Ticari Diplomasi faaliyetleriyle taşıyarak Türk iş dünyasının Kuzey Yıldızı olma iddiasında ise, DTİK de Türk diasporasının ekonomik gücünü sağlamlaştırarak diasporamızın Kuzey Yıldızı olma iddiasındadır. Ayrıca, dünyanın dört bir yanında ekonomik olarak kalkınmış, yaşadıkları ülkenin sistemine entegre Türk girişimcilerin, Türk profesyonellerin ve Türkiye dostlarının ortak adresi olmak da DTİK’in “İş Konseyi” niteliğinin esas kaidesi olarak öne çıkmaktadır.

DTİK’in hedefi, Türk diasporasının ticari ve ekonomik faaliyetlerinin koordinasyon süreci için gerekli kurumsal yapıyı teşkil etmektir

DTİK, öncelikle DEİK’in İş Konseyi olan tüm ülkelerde birer ülke temsilcisi görevlendirerek, bu ülkelerde yapılacak faaliyetlerin karar mekanizması olan Ülke Temsilciler Kurullarını oluşturacak, sonrasında ise bu ülkelerde yaşayan ve ekonomik faaliyetleriyle başarı yakalamış diaspora mensuplarımızdan oluşan şehir temsilcileri ile şehir bazlı üyelik yapılanmasını geliştirecektir. DTİK Temsilciler Kurullarımız hem başarılı Türk girişimcilerden ve profesyonellerden oluşan diaspora mensuplarımızı hem de o ülkede faaliyet gösteren en büyük Türk yatırımlarımızı temsil etmeyi hedeflemektedir.

“Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdığımız, Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını coşku ve kıvançla kutladığımız bu dönemde, DTİK çatısı altında daha kuvvetli kenetlenmesini arzuladığımız Türk diaspora mensupları, geçmişindeki emek göçü tecrübesinin öğretileri ve kazanımlarıyla dünyanın dört bir yanında küresel başarı hikâyelerinin başrol oyuncuları olmuşlardır. Dolayısıyla, bugün dünyadaki Türkler, dinamizmleriyle, mücadeleci kimlikleriyle, yerinde ve doğru hareket edebilme kabiliyetleriyle, müteşebbis ruhlarıyla, cesaretleriyle, herhangi bir ilave desteğe ihtiyaç duymaksızın adlarından bahsettirmektedir. Azimli ve girişimci Türk diasporası, yerelden uluslararası boyuta kadar pek çok kademede karar alıcı sıfatıyla bulunmakta, önemli çok uluslu şirketlerde en tepe yönetim kadrolarında öne çıkmakta, gidilmez denilen coğrafyaların kalkınmasına yönelik riskli yatırımlar yaparak, rekabet edilemeyeceği söylenen koşullarda başarılara imza atarak tüm dünya kamuoyunun takdirini kazanmaktadır. Öte yandan, Türkiye dostu iş insanlarıyla ve dost diasporalarla iş birliği yapma kabiliyeti de Türk diasporasının ayırt edici faziletlerinden olacaktır.

Türk diasporasının yükselen yıldızları Türkiye ve Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerine bağlı Türk kadınları, Türk erkekleri, Türk gençleridir

Şüphesiz ki, Türk diasporasının en dinamik ve en etkili kanadını kadınlar ve gençlerin oluşturacağını vurgulamak elzemdir. Ne mutlu ki Türk diasporasının yükselen yıldızlarını gözümüzün önüne getirdiğimizde, baskın bir bölge, cinsiyet, yaş grubu değil, bir bütün halinde Türkiye ve Türkiye’nin kültürel ve tarihi değerlerine bağlı Türk kadınları, Türk erkekleri, Türk gençleri öne çıkmaktadır. İşte tam burada, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi inanış veya dünya görüşüne sahip olursa olsun, Türkiye’nin ve Türk halkının başarısıyla sevinen, kendi başarısında, kendi kimliğinde Anadolu topraklarının izini bulan, Türk halkının katkısı ve desteğini yanında hisseden bir aidiyet duygusunun temel taşlarını diasporamızın kadınları ve gençleri inşa etmektedir.

Ülkemizin tüm renklerine, tarihi ve kültürel mirasına aidiyet hisseden, ortak değerlerimizi içselleştirmiş, ana vatan sevgisini yüreğinde taşıyan Türk sermayesinin misyonu çok büyüktür. Böylesine stratejik vizyona sahip Türk iş insanları, bulundukları coğrafyalarda tesis ettikleri sağlam dostluk bağlarıyla, kalıcı ekonomik ilişkileriyle, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına daha da iddia sahibi bir iradeyle ve kendi aralarında daha güçlü bir iletişim ağı tesis etmiş olarak gireceklerdir. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, ana vatandan ne kadar uzak olursa olsun, Türk diasporasına liderlik eden iş insanlarımızın kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımı, Cumhuriyetimizin ilham aldığı değerleri nasıl benimsediklerinin ve taşıdıklarının kıymetli bir göstergesidir. Sonuç olarak, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, ana vatan topraklarını bir bütün olarak tutan ortak değerlerimizi zihinlerinde ve kalplerinde taşıyan, kalkınmış, yaşadığı ülkeye ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar sunan diasporamızın, Türkiye’ye ve ikili ilişkilerimize kazandıracağı daha çok başarı hikayeleri olduğu aşikârdır.

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı, Merih KEPEZ