Güncel

İhracatçıların Pasaportunda Düzenleme

Pasaport

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’a göre; iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek. Söz konusu hak mahrumiyeti süresi, daha önce 10 yıl olarak belirlenmişti.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararlar 23.03.2017 tarihli 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.  Söz konusu Karar ile; Müraacat yılı öncesi son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalaması;

500 Bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),
10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),
25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),
50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört,
100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebiliyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like