Asya bölgesindeki ülkeler her geçen gün dünyanın geri kalanı ile rekabet gücünü arttırmaktadır

Asya bölgesindeki ülkeler; dijitalleşme, teknoloji ve AR-GE’ye yönelik kalkınma hedefleri ile katma değer üretmekte ve ASEAN, RCEP gibi bölgesel ekonomik uyum yoluyla yeni pazarlar ve bloklar oluşturarak her geçen gün dünyanın geri kalanı ile rekabet gücünü arttırmaktadır. Dünyanın üretim merkezi haline gelen, ekonomik gelişimi ve dinamizmi ile dünya ekonomisinde ve küresel ticaretin geleceğinde önemli bir yer tutan Asya, ülkemiz ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir.

2022 yılında Türkiye’nin Asya Pasifik’e ihracatı, 13 bin 563 milyon dolar, Asya Pasifik’ten ithalatı ise 83 bin 197 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlara baktığımızda bölge, ülkemiz ekonomisinde çok büyük bir paya sahiptir. Bölgeye yaklaşık 70 milyar dolarlık bir açık vermekteyiz. İhracatımızı artırarak, dünya dış ticaretindeki payımızı artırmak ve Asya Pasifik Bölgesi ile dengeli bir dış ticareti yakalamak arzusundayız.

DEİK/Asya Pasifik İş Konseyleri, 17 ülke ve 2 bölge ile birlikte DEİK’in içindeki altıncı 2023’teki faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. DEİK/ Asya Pasifik İş Konseylerimiz ile bu hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz. Asya Pasifik’te, Türkiye’de yatırım ve iş yapma ortamının anlaşılması, Türk markalarının ve iş dünyasının bilinirliğinin arttırılması üzerine çalışmalar yapıyoruz.

10 ASEAN ve 5 Asya Pasifik ülkesinin dahil olduğu ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının tüm faaliyetlerini gözlem altında tutuyoruz. RCEP içerisinde yer alan, ülkemizin de ‘Sektörel Diyalog Ortağı’ olduğu ASEAN Birliği ile ilgili olarak DEİK bünyesinde, ASEAN Çalışma Grubu kuruldu. ASEAN Çalışma Grubu’nda 7’si ASEAN ülkelerinden oluşan İş Konseyi Başkanları ve Ticaret Bakanlığı Asya Pasifik Daire Başkanlığı yetkilileri yer almaktadır.

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri, Kuşak ve Yol Projesi’nin bölge çalışmaları, Çin’in güneyini kapsayan Greater Bay Area ve Asya’da yapılan çeşitli forum ve oturumlarla takip ederek, çalışmalarıyla ilgili olarak, ilgili ülkere sık seyahatler gerçekleştirmiş ve ülkemizi temsil etmişlerdir. Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Yeniden Asya’ ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uzak Ülkeler’ stratejileri çerçevesinde, 18 ülkeden 11’i Asya Pasifik bölgesinde yer alması nedeniyle iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. Gelecek dönemde bu çalışmaların, Asya Pasifik ile ülkemizin ilişkilerini daha da güçlendireceğine ve ‘Uzakdoğu’ ifadesindeki ‘uzak’ kavramının anlamını yitireceğine inancım tamdır.

Özellikle, Cumhuriyetimizin 100. yılı Büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızın himayelerinde 29 Ekim’de çok görkemli bir şekilde kutlanmıştır. Hong Kong özel idare bölgesinin en üst yetkilisi, Hong Kong Başkonsolosumuzun düzenlediği Hong Kong’daki resepsiyona katılmıştır. Ayrıca, Asya Pasifik Bölgesi’ndeki tüm 29 Ekim kutlamaları en üst seviye ile karşı kanat ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.