Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan

Dijitalleşme sürecine teknoloji yoğun iş yapış şekillerini benimseyerek, bilginin ve zamanın hızını yakalayarak entegre olduk.

Pandemi, tüm iş kollarını yeni bir çalışma düzenine itti. DEİK de buna kısa sürede adapte olarak tüm iş konseyleriyle birlikte uluslararası iş fırsatları webinarları yapmaya başladı. Söz konusu toplantılar aracılığıyla DEİK üyesi firmalarımızın uluslararası tedarik zincirinden kopmaması hedeflendi. Ayrıca DEİK üyeleri birbirleri ve DEİK yönetimi ile daha samimi bir çalışma ortamı yakaladı.

Dijital toplantıların diğer faydası ise DEİK üyelerimizin fikirlerini sıcağı sıcağına belirtebilmesi ve iş süreçlerinde aktif rol alması oldu. Bu dönemde DEİK Başkanımız dijital toplantılar aracılığıyla tüm üyelere ulaştı. Bahsi geçen toplantılarda her üye, pandemi sürecinde yaşadığı sorunları bire bir aktarma fırsatı buldu. Böylece firmalarımız bu sıkıntılı süreçte üretimlerini devam ettirme yönünde cesaret aldı.