Pasifik İttifakı ile İş Birliğimizin Derinleşmesini Önemsiyoruz

Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikamızın en önemli hedeflerinden birini, bölge ülkeleriyle çok taraflı platformlarda ortak çalışmalarımızın artırılması ve bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizin kurumsallaştırılması oluşturmaktadır. Bu hedef temelinde; Amerikan Devletleri Örgütünde 1998, Karayip Devletleri Birliğinde 2000, Pasifik İttifakı’nda 2013 ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi’nde 2014 yıllarında gözlemci üyelik statüsünü kazandık ve 2017 yılında Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonuna üye devlet olarak katıldık. Bu örgütler içinde Meksika, Peru, Kolombiya ve Şili’nin kurduğu Pasifik İttifakı, toplam 225 milyonluk nüfusu ile dünyanın 8’inci büyük ekonomisi konumundadır.

LAK bölgesinin gayrisafi yurt içi hâsılasının yüzde 37’sini ve toplam ticaretinin yüzde 52’sini temsil eden Pasifik İttifakı ile iş birliğimizin derinleştirilmesini, ekonomik ve ticari açıdan yaratacağı yeni imkânlar kadar bölgeyle ilave bir iş ortaklığı ve diyalog platformu oluşturması yönünden de önemsiyoruz.

Bu çerçevede, Pasifik İttifakı ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında artan temasları ve nihayetinde iki blok arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını hedefleyen ortak eylem planının ilerleyişini de takip ediyoruz.

Çok taraflılık temelinde serbest ticaretin güçlendirilmesini, bölgesel bütünleşmenin sürdürülebilir olmasını ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasını hedefleyen Pasifik İttifakı’nın başarısı, giderek ön plana çıkan korumacı eğilimlerin etkisinin kırılması bakımından önem taşımaktadır.

Önemli bir iş ortağı olarak gördüğümüz Pasifik İttifakı’yla ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de ortak ilke ve çıkarlarımız temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search