Risk Dengesi Doğru Kurulmalı

Türkiye’de KÖİ projelerinin etkili şekilde uygulanabilmesi için en önemli konu, risk dengesinin doğru kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır

Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerinde; projenin tüm taraflar için değer kazanmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak adına titiz bir hazırlık ve planlama yapılması gerekmektedir. Bunun için ise başta, KÖİ ile ilgili stratejik kararlara yönelik yasal düzenlemelerin ve finansal çerçevenin, bu çalışmaların politika yapıcılar ve kamu sektörü tarafından uygulanmasını ve gelişi- mini destekleyecek şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Projelerin başarısını belirleyen bir diğer unsur da her iki tarafın ihtiyaçları ve hedeflerinin doğru bir şekilde ortaya konularak bu konuda anlaşmaya varılmasıdır.

RİSK DAĞILIMI SAĞLANMALI

Türkiye’de kamu özel sektör işbirliği projelerinin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için en önemli konu, risk dengesinin doğru kurulması ve sürekliliğinin sağlan- masıdır. Edimler dengesi, KÖİ projelerinin kalbi olarak tanımlanabilecek risk transferine yani riskin paydaşlar arasında dağılımına göre kurulur. Projenin hazırlık ve planlama aşamasında eğer iyi bir denge yakalanamamışsa bu, maliyetlerin artacağı anlamına gelmektedir. Söz konusu durum ise taraflardan birinin ya da her ikisinin potansiyellerini tamamen ortaya koyamayacakları bir tıkanıklık meydana getirecektir.

KÖİ PEK ÇOK ALANDA UYGULANIYOR

Ülkemizde KÖİ projeleri, şehir hastaneleri başta olmak üzere en çok sağlık alanında ön plana çıksa da bu model, özellikle ulaştırma ve enerji sektörlerinde yıllardır uygulanmaktadır. Bu kapsamda Akfen Holding, kamu özel sektör işbirliği çalışmalarına, Atatürk Havalimanı Yap İşlet Devret projesindeki ortaklığı ile başlamıştır. Şirketimiz bunun akabinde de yenilenebilir enerji, atık su ve içme suyu dağıtım projelerinde yer almıştır. Isparta Şehir Hastanesini Mart 2017’de, Eskişehir Şehir Hastanesini Ekim 2018’de tamamlayan Akfen, Tekirdağ Şehir Hastanesini ise 2019 yılı sonunda işletmeye açmayı planlanmaktadır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search