Afrika ile “kazan-kazan” prensibimiz doğrultusunda faaliyetlerimize devam edeceğiz

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişki, dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanan kapsamlı bir stratejik ortaklıkla devam etmektedir. 1998 yılından bu yana diplomatik bağların kurulması ile gelişen ikili ilişkiler son 25 yılda önemli bir büyüme kaydetmiştir. Siyasi bağların derinleşmesi, ekonomik etkileşimin artması ve teknik iş birliğinin gelişmesi doğrultusunda adımlar atılmış ve birçok önemli etkinlik düzenlenmiştir. Bu bağlamda; ‘Zorlukların Ele Alınması, Fırsatların Önünün Açılması: Daha Güçlü Türkiye-Afrika Ekonomik Ortaklıkları Oluşturmak’ temasıyla DEİK ev sahipliğinde Türkiye-Afrika IV. İş ve Ekonomi Forumu (IV. TABEF)’ nu 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirdik.

TABEF ile, Afrikalı ve Türk şirketlerin ekonomik büyümelerine ve gelişimlerine katkı sunarak, uzun süreli iş birliği sağlayacak eşsiz bir platform sunduk. Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için DEİK/ Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Afrika ve Türkiye arasında özellikle sağlık, sanayileşme, tarımsal sanayi, altyapı ve turizm sektörlerinde iş birliği imkanlarının araştırılması için kısa-orta ve uzun vadede hedeflerimiz bulunuyor. Türkiye, “kazan-kazan” prensibi çerçevesinde uygulamaya koyduğu ‘Afrika Ortaklık Politikası‘ ile bankacılık ve finansman imkanlarını geliştirerek tarım, inşaat, tekstil, sanayi, teknoloji ve sağlık gibi birçok farklı alanda Afrika’nın teknik partneri olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, ‘Gündem 2063’ ve ‘BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, Türkiye ve Afrika Birliği ilişkileri için büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracat içinde Kuzey Afrika ülkelerinin büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 2022 yılında Afrika’ya gerçekleşen 23,6 milyar ABD doları tutarındaki ihracatın yüzde 52,3’ü Mısır, Fas, Libya ve Cezayir’e yapılmıştır. Söz konusu ülkeler arasında 4,6 milyar ABD doları ile Mısır, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk sırada yer almaktadır. 2022 yılında Afrika’ya en fazla ihracat yapılan ilk 10 sektör arasında ihracatı en fazla artan sektör yüzde 106 artışla enerji olurken, altın-mücevher ihracatı yüzde 28 daralmıştır.

Türkiye’nin Afrika ülkelerinden yaptığı ithalatta Kuzey Afrika ülkeleri öne çıkmaktadır. 2022 yılı ithalatında Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Fas ve Libya ilk sırada yer alırken, bu ülkelerden yapılan ithalat, Afrika toplamının dörtte üçünü oluşturmaktadır. Türkiye’nin Afrika’dan 2022 yılında yapmış olduğu ithalat bir önceki yıla göre yüzde 15 artmıştır. Afrika ülkelerine gerçekleşen ithalatta enerji ve altın-mücevher sektörü önemli yer tutmaktadır.

Geçen yıla kıyasla söz konusu ithalat yüzde 70 artış gösterirken; enerji ithalatı yüzde 43 büyüme kaydetmiştir. Bahsedilen iki sektörü inorganik kimyasallar ile demir-çelik takip etmektedir. Tüm bu çerçevede; Afrika ile ilişkilerimizi 2024 yılında da geliştirmeye devam ederek “kazan-kazan” prensibi doğrultusunda faaliyetlerimize devam edeceğiz.