Türkiye genç ve eğitimli nüfusu ile uzun yıllardır Avrupa’da önemli bir girişimcilik merkezi olmaya aday bir ülke. 2010’ların başında hala emekleme döneminde olan Türkiye girişimcilik ekosistemi, son 10 senede ciddi bir gelişim sürecinden geçiyor. Nitelikli mühendis gücü, başarılı girişimlerin ekosisteme katkısı ve artan yatırımcı sayısı ile Türkiye, potansiyelini gerçekleştirmeye her geçen yıl giderek daha çok yaklaşıyor.

2005-2010 yılları arasında, Türkiye’de girişimlere yapılan yatırımlar yılda 20 milyon dolar seviyesinin altındaydı. 2021 yılı 3’üncü çeyreği itibariyle bu rakam 1 Milyar doların üzerinde ger.ekleşti. Sadece yatırım değil, şirket satın almaları a.ısından da son beş yılda büyük bir gelişme var: 2018’den beri Türkiye’deki girişimlerde toplam 4 milyar doların üzerinde çıkış işlemi ger.ekleşti. Microsoft, Zynga, Amazon, Alibaba gibi şirketler Türk girişimlerini satın aldı ya da onlara yatırım yaptı.

Girişim ekosistemlerinin oluşumu, başarılı girişimlerin büyüme eğrisi gibi “üssel” bir çizgide ilerler. 2010’lu yıllarda ekilen tohumlar, kurulan girişimler ve yapılan yatırımlar, meyvelerini geçtiğimiz 10 sene içinde vermeye başladı ve Türkiye’den “unicorn”lar ve hatta “decacorn”lar çıktı. Başarılı girişimlerin sayısının artması, bu girişimlerin kurucu veya .alışanlarının önümüzdeki yıllarda yeni ve daha da başarılı girişimler kurmasını sağlayacaktır. Ekosistemdeki bilgi aktarımı arttıkça, yerli ve yabancı yatırımcı sayısı ve iştahı da artacak ve bu da yine ekosistemin büyümesini besleyecektir.

Son yıllarda bu trendin ilk ışıklarını g.rmeye başladık. Biz 500 Istanbul olarak, Türkiye’de erken aşamada girişimcileri destekleyen ilk girişim sermayesi fonlarından biri olmanın gururunu taşıyoruz. Insider, Paraşüt, Carbon Health, Firefly ve Billion to One gibi Türk girişimcilerin kurduğu şirketlerin tohum aşama yatırımcısı olarak, gelecek 10 senenin, geçtiğimiz 5-10 seneye kıyasla Türk girişimcilik ekosistemi için çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz.

50 milyon euroluk fonumuz ile bu potansiyeli gerçekleştirmeye ve global hedefleri olan girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz.