Görüş

AYM Uyum Sürecinde Sürdürülebilirlik Stratejileri Kritik Önem Taşıyor

Erkan Kafadar

Yeşil Mutabakat dönüşümünde iş süreçlerinin ve bilhassa karbon muhasebesinin doğrulanabilir bir şekilde yürütülmesi çok büyük bir önem taşıyacak

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında ele aldığımız Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde, yükümlülüklere Grup olarak büyük oranda hazırız. Ayrıca Haziran sonrasında AB’de ve ülkemizde oluşacak yeni mevzuatı takip ederek buna göre şekillendirilecek çalışmalarımız da bulunuyor. Grup olarak tüm gelişmeleri değerlendiriyor, aralıklarla öngörülerimizi güncelliyoruz.

İş dünyasının, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecini, iş ve buna dahil olan sürdürülebilirlik stratejilerinin çatısı altında yönetmesini oldukça kritik buluyoruz. Bu doğrultuda Grup Sürdürülebilirlik Komitemize bağlı olarak çalışan AYM Sorumlular Grubumuz bulunuyor. Süreçten etkilenecek her şirketimizden ilgili yöneticilerimizin yer aldığı bu yapı içinde yeni gelişmeleri değerlendirebileceğimiz çift yönlü bir bilgi akışı sağlıyoruz. Ayrıca şirketlerimiz de kendi içlerinde ilgili yönetim ekiplerinin oluşturduğu süreçlerle kendilerine has etkileri değerlendiriyor.

Bu süreçte bize rehberlik yapan sürdürülebilirlik yolculuğumuzda, Grup olarak 2030’da karbon nötr olma hedefimizi belirledik ve bu hedefe ulaşmak için de yol haritası çizdik. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı üç ana başlıkta yürütüyoruz: iklim, insan ve inovasyon. AYM perspektifinden yaptığımız her bir dönüşüm projesi sadece iklim değil aynı zamanda insan ve inovasyon odaklarımızda da karşılığını buluyor. Mutabakatın odağında yaşamın sürdürülebilirliği ve insanın geleceği ile birlikte rekabet gücünün geliştirilmesi de yer alıyor. İnovasyon da mutabakata uyumda ve karbonsuz iş süreçlerinin oluşturulmasında hızlandırıcı, dönüştürücü bir rol üstleniyor.

Ayrıca Ar-Ge merkezlerimizden de güç alarak geçtiğimiz dönemde yürüttüğümüz projelerimizle çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İklim, İnsan, İnovasyon odağımızda bir yandan mevzuat gelişmeleri ve olası senaryoları dikkatle değerlendirirken, diğer yandan DEİK gibi sanayinin karbonsuz ekonomiye geçişinin desteklenmesine çaba sarf eden özel sektör temsil örgütlerinin çalışmalarına katkı sağlıyor, ülkemizde hazırlanmakta olan AYM Eylem Planı’na da görüşlerimizi aktarıyoruz. AB Şeffaflık Veri Tabanı’na Türkiye merkezli ilk özel sektör sanayi şirketi olarak kaydolduk ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Konsültasyonu’na Borusan Holding olarak resmen katılarak görüşlerimizi Avrupa Komisyonu ile de doğrudan paylaştık.

Grup genelinde Ürün ve Hizmet Bazlı Karbon Takip Sisteminin Kurulması Projesi de çok önem verdiğimiz bir çalışma. Kullandığımız girdilerin ve tedarikçilerimizin bize devredebileceği karbon yüklerinin de bu süreçte izlenebilmesi böylece mümkün olacak. Zira Yeşil Mutabakat dönüşümünde iş süreçlerinin ve bilhassa karbon muhasebesinin doğrulanabilir bir şekilde yürütülmesi çok büyük bir önem taşıyacak. Ayrıca Sürdürülebilirlik Finansmanı olarak adlandırılan, Çevresel, Sosyal, Yönetim (ÇSY) Raporlamasıyla ilişkilendirilen alana da önem veriyor, çalışmalarımızı bu alandaki gelişmelere uyumlu olarak ilerletiyoruz.

 

CEO of Borusan Holding Erkan Kafadar

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like