Eğitimin Hedefine, İnsanlığın Yüksek Değerlerini Koymak

1979 yılında başlayan ve bugüne kadar devam eden eğitimcilik ve eğitim işletmeciliği meslek hayatımda bir ütopyam olagelmiştir; “Eğitimin hedefine, insanlığın yüksek değerlerini koymak.” Insanlığın yüksek değer- lerinin ne olduğu konusu ise basit bir yolla anlaşılabilir; “insanın doğasına yapılacak bilimsel bir seyahat…” Özellikle günümüzde, bu yüksek ideal uğrunda gösterilecek her çaba için bizi aydınlatacak yardımcılar çokça bulunmaktadır. Ve işte okul, tam da böyle bir yerdir.

Tüm dünyaya gelecek hazırlayan mekânlar; Okyanus Kolejleri’ de bu duygular eşliğinde kuruldu. Eğitimin temel örgüsü de şu mantıkla çerçevelendi; “Bilimin gerçek verileriyle, öğrencinin aklına kapılar açılacak. Ancak iradesi elinden alınmayacaktır.”

Analiz ve sentez yapabilen, pratik hayatta da inisiyatif kullanabilen insan modeli eğitim sisteminin odağında olmalıdır. Okulun bir öğrencinin sadece öğrenme yeri olmadığı bilincinden hareketle, arkadaşlıklar edinme, kendisini ispat etme, gözlem yapabilme gibi onlarca gereksinimin karşılandığı alanlar olduğu unutulmamalıdır. Bizler Okyanus Kolejleri olarak her öğrencinin şu dört temel ihtiyacına cevaplar aramaya başladık; ruhsal gelişme, duygusal gelişme, zihinsel gelişme ve bedensel gelişme…

Bu temel ihtiyaçlara bulduğumuz cevaplar neticesinde akademik, sanatsal, kültürel ve sportif onlarca kulüp kurduk ve öğrencilerimize şu çağrıyı yaptık:

“Sizi evrensel bilgilerle donanmış zihinsel aydınlığa, sanatın her çeşidiyle renklenmiş duygusal heyecana, etik değerlerle yücelmiş ruh bakımına, sporun sağlıkla bütünleşmiş bedensel gelişimine, vizyona, erdeme, Okyanus enginliğinde bir hoşgörü atmosferine çağırıyoruz.”

Bu çağrımız öylesine büyük bir karşılık buldu ki, Istanbul’umuzun ve Türkiye’mizin birçok vilayetinde yeni kampüsler açmak sorumluluğu ile bizi karşı karşıya getirdi. 2004 yılında kurduğumuz Okyanus Kolejleri, okullarımızda uyguladığımız yetenek merkezli eğitim modeli ile öğrencilerimizin spor, sanat, bilim ve eğitimde almış oldukları dünya çapında 100’e yakın başarı ile bir dünya markası haline geldi.

Türkiye eğitim sisteminde, özellikle tüm liselerin kariyer meslek lisesine (mimarlık kariyer meslek lisesi, bilişim kariyer meslek lisesi, tıp, hukuk, ekonomi kariyer meslek lisesi vb.) dönüşümünün ülkemiz için büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Bu alanda düşünce ve uygulama yöntemleri üzerinde çalışarak ülkemizin eğitim sistemine katkı sağlamak hedeflerimin arasında yer alıyor.

Ortaokuldan sonra tüm öğrencilere yapılacak mesleki yetenek testleri ile kariyer meslek liselerine yerleştirilecek öğrencilerin lise bitimine kadar herkesin mutlaka meslek edinmesini öngörmekteyim. Kariyer meslek lisesine giden öğrencilerden en başarılı olanların sınavsız üniversiteye girecekleri bir model ile her yıl milyonlarca gencimiz birçok yönden avantajlar kazanacaktır.

Bu yöntemle meslek edindirme;
a) Öğrenciye özgüven verecektir.
b) Ülke vasıflı insana sahip olacaktır.

c) En fazla 10 yıl içinde tüm Türkiye’de herkesin bir meslek sahibi olduğu nitelikli genç bir nüfusla dünya çapında çok daha büyük başarılara imza atacaklardır.

Orhan Özbey

Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Start typing and press Enter to search