Avrupa Bölgesi son iki yıllık dönemde sadece Avrupa Birliği içinde değil, geniş bir coğrafyada uzun vadeli etkileri olmasını beklediğimiz önemli kararlara imza attı.

Bunlardan en önemlisi AB’nin, Avrupa’nın 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim nötr kıtasına dönüştürülmesi hedefiyle büyük bir ekonomik dönüşümü öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 11 Aralık 2019’da açıklaması oldu. AB’de yeşil dönüşüm kapsamında yaşanan gelişmeler DEİK/Avrupa İş Konseyleri olarak bizlerin faaliyet ve projelerine önemli ölçüde etki etti.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan ve emisyonları 2030 yılına dek en az %55 azaltma hedefini içeren Fit for 55 (55’e Uyum) paketini 14 Temmuz 2021’de açıkladı. Ardından, Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ 16 Temmuz 2021’de yayımlandı.

Bu bağlamda, Avrupa İş Konseylerimiz son 2 yıllık süreçte pandemi koşullarına rağmen yoğun çalışma takvimlerine bağlı kalarak faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür.

Avrupa İş Konseylerimizin çatısı altında çalışmalarını sürdüren AB Çalışma Grubu olarak yakından takip ettiğimiz ‘Yeşil Dönüşüm’ ve ‘Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ konularında yoğun temaslarımız son iki yılda da devam etti. Büyükelçi, Bakan ve üst düzey temaslarımızda ‘Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ çalışmaları mızın, Türkiye-AB ticaretinin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladık.

Türkiye ile AB arasında 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi konusunda Avrupa İş Konseyleri olarak, Gümrük Birliği uygulamalarının tarım sektörü, kamu alımları, hizmetler, e-ticaret gibi konuları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini dile getirerek konunun önemine vurgu yapıyoruz. Anlaşmanın güncellenmesinin önemine yönelik yürüttüğümüz proje kapsamında mevcut Gümrük Birliği Anlaşması’nı yeşil dönüşüm ve dijitalleşme perspektifiyle ilk kez ele aldık. Pandemi öncesinde Brüksel’e düzenlediğimiz ziyaret kapsamında AB Komisyonu ve AB Parlamentosu’ndan üyeler ile bir araya gelerek önde gelen düşünce kuruluşlarından Bruegel iş birliğinde Gümrük Birliği raporunun tanıtım toplantısını düzenledik.

Avrupa Ekonomik Senatosu Başkanı Ingo Friedrich ve beraberindeki iş heyetini İstanbul’da ağırladık. AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle AB Büyükelçileri ile Ankara’da bir araya gelerek bu süreci farklı perspektifleriyle tartışmaya açtık. EBRD, AB Komisyonu üyelerinin katılımlarıyla webinarlar düzenledik.

Yeşil dönüşüm projemiz kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı iş insanlarımız açısından barındırdığı riskler ve fırsatlar açısından değerlendirdik. Türkiye-İsveç İş Konseyimiz yeşil enerji konu suna değinirken, Türkiye-Danimarka İş Konseyimiz tarım ve gıda, Türkiye-Avusturya İş Konseyimiz akıllı şehirler, Türkiye-Bulgaristan İş Konseyimiz sürdürülebilir gelecek ve yeşil mutabakat, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Polonya İş Konseylerimiz otomotiv sektöründeki iş birliği fırsatları, Türkiye-Avusturya İş Konseyimiz akıllı şehirler ve ilgili teknolojiler, Türkiye-Çekya İş Konseyimiz nanoteknolojideki gelişmeler, Türkiye-Finlandiya İş Konseyimiz yapay zeka teknolojileri, gayrimenkul ve inşaat teknolojileri ve girişimcilik konularını ele aldı.

Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyimiz Brexit ve imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonrası Yeşil Ekonomiye Geçişte Türkiye-Birleşik Krallık İş Birliği: Elektrik Elektronik Sektörü ve Tedarik Zincirinde Fırsatlar ve Engeller, tarım ve hayvancılık sektöründe iş birliği konularını ele aldı. Türkiye-Finlandiya İş Konseyimiz siber güvenli uzaktan çalışma, yeni dünya düzeninde eğitim, teknoloji ve inovasyon, yapay zeka ve start up iş birliği gibi konularda çevrim içi toplantı düzenledi.

Balkan İş Konseylerimiz ise, Türk iş insanlarımızın gücü ve öneminin pekiştirilmesi ve yatırımcı firmalarımızın bölgede yaşadıkları sorunların dile getirilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Slovenya İş Konseylerimiz üst düzey resmi ziyaretler kapsamında birçok toplantıya ev sahipliği yaptı.

Malta ve Hırvatistan Cumhurbaşkanları, Çekya Başbakanı ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı’nın Türkiye ziyaretleri kapsamında ilgili Konseylerimiz tarafından toplantılar düzenlendi. Ticaret Bakanımızın Romanya ve Hırvatistan ziyaretleri kapsamında İş Forumları organize edildi. Ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında, Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyimiz Brexit sonrası iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması öncesinde iş dünyamızın görüşlerini ilgili mercilere aktarmak üzere faaliyetler yürüttü.

Türkiye-Bulgaristan İş Konseyimiz tarafından Avrupa’ya açılan kapımız Bulgaristan ile yaşanan gümrük kuyrukları çerçevesinde sorunun çözümü için yapılan çalışmalara katkı sağlanmaya devam ediyor. Türkiye ve Baltık ülkeleri ile ticarette karşılıklı farkındalığın arttırılması amacıyla Türkiye-Litvanya, Estonya ve Letonya İş Konseylerimiz Samsun, Sakarya ve Kayseri iş dünyasına yönelik toplantılar gerçekleştirdi.

Türkiye-Hollanda, Avusturya ve Finlandiya İş Konseylerimiz düzenledikleri toplantılarda kadın girişimciliği, kadınların iş hayatında yaşadıkları sorunlar ve teknolojide kadın konularına değinen toplantılar düzenledi.

Almanya, İtalya ve Macaristan İş Konseylerimiz üçüncü ülkelerde iş birliği konusunda aktif çalışmalar yaptı. Türkiye-Almanya JETCO Toplantısı kapsamındaki “Üçüncü Ülkelerde İş Birliği” çalışma grubu faaliyetlerini İş Konseyimiz yürüttü. Türkiye-İtalya İş Konseyimizin karşı kanat temaslarında bu konu gündemde yer alırken, Türkiye-Macaristan İş Konseyimizin Afrika’da iş birliğine yönelik finansman olanaklarını da içeren çalışmaları ele alındı.
Son 2 yılda İş Konseylerimiz pandemi koşullarına rağmen karşı kanat kuruluşlarını çeşitlendirme ve ilişkileri güçlendirme yolunda da adımlar attılar. Türkiye-Almanya İş Konseyimiz Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile MoU imzalarken, Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyimiz Institute of Directors ile iş birliğini geliştirmek üzere adımlar attı. Türkiye-Portekiz İş Konseyimiz Portekiz Yönetici İş İnsanları Birliği FAE ile toplantılar düzenleyerek Türkiye ile Portekiz arasında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.
Türkiye-KKTC İş Konseyimiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve karşı kanat kurumu KTTO’yu Türkiye’deki üniversitelerin teknokentleri ile bir araya getirerek, KKTC’de bir Kuluçka Merkezi kurulmasına vesile oldu. Şu anda İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde bu girişime yönelik çalışmalarımız devam ediyor.