Kolombiya hem doğal kaynakları hem de büyüyen pazarı ile Türk yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken önemli bir ülkedir.

Orta ve Güney Amerika arasında bir bağlantı noktası olması nedeniyle stratejik bir konumu bulunan Kolombiya hem doğal kaynakları hem de büyüyen pazarı ile Türk yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken önemli bir ülkedir.

Kolombiya’da Türk firmaları için birçok fırsat bulunmaktadır. İki ülke özel sektörleri olarak küresel eğilimleri iyi okur, fırsatları iyi değerlendirebilirsek; ekonomik ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere çıkarabileceğimize inanmaktayım. Kolombiya’da özellikle maden ve enerji, inşaat malzemeleri, altyapı projeleri gibi alanlarda büyük potansiyel bulunmaktadır. Türkiye-Kolombiya İş Konseyi olarak önceliğimizi, Türk şirketlerini Kolombiya’da ve Kolombiya’yı da Türk firmalarına tanıtmak olarak belirledik. Ayrıca coğrafi uzaklık ve STA bulunmaması gibi nedenlerden dolayı iki ülke arasındaki ticari veriler düşük seviyede kalmıştır ve bu rakamlar ülkelerin potansiyellerini yansıtmamaktadır. Maliyetlerin düşmesi ve ticaretin kolaylaşması için STA, kilit rol oynamaktadır. Konsey olarak da bu anlaşmanın sonuçlanmasını teşvik etmeyi, önümüze hedef olarak koyduğumuzu söyleyebilirim.

Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı Kemal Tahir Güleryüz